Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0031(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0305/2016

Texte depuse :

A8-0305/2016

Dezbateri :

PV 01/03/2017 - 23
CRE 01/03/2017 - 23

Voturi :

PV 02/03/2017 - 6.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0059

Proces-verbal
Miercuri, 1 martie 2017 - Bruxelles

23. Mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale și instrumentele fără caracter juridic obligatoriu în domeniul energiei ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unui mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale și la instrumentele fără caracter juridic obligatoriu dintre statele membre și țări terțe în domeniul energiei și de abrogare a Deciziei nr. 994/2012/UE [COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

Zdzisław Krasnodębski și-a prezentat raportul.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

Au intervenit: Bendt Bendtsen (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Vladimir Urutchev, în numele Grupului PPE, Miroslav Poche, în numele Grupului S&D, Angelika Mlinar, în numele Grupului ALDE, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, Indrek Tarand, în numele Grupului Verts/ALE, Roger Helmer, în numele Grupului EFDD, și Jerzy Buzek.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias și Davor Škrlec.

Au intervenit: Miguel Arias Cañete și Zdzisław Krasnodębski.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.4 al PV din 2.3.2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate