Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0031(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0305/2016

Predkladané texty :

A8-0305/2016

Rozpravy :

PV 01/03/2017 - 23
CRE 01/03/2017 - 23

Hlasovanie :

PV 02/03/2017 - 6.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0059

Zápisnica
Streda, 1. marca 2017 - Brusel

23. Mechanizmus výmeny informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody a nezáväzné nástroje v oblasti energetiky ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o ustanovení mechanizmu výmeny informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody a nezáväzné nástroje v oblasti energetiky medzi členskými štátmi a tretími krajinami, a o zrušení rozhodnutia č. 994/2012/EÚ [COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

Zdzisław Krasnodębski uviedol správu.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Bendt Bendtsen (spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Vladimir Urutchev v mene skupiny PPE, Miroslav Poche v mene skupiny S&D, Angelika Mlinar v mene skupiny ALDE, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Indrek Tarand v mene skupiny Verts/ALE, Roger Helmer v mene skupiny EFDD, a Jerzy Buzek.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias a Davor Škrlec.

Vystúpili: Miguel Arias Cañete a Zdzisław Krasnodębski.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.4 zápisnice zo dňa 2.3.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia