Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2057(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0040/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0040/2017

Συζήτηση :

PV 01/03/2017 - 24
CRE 01/03/2017 - 24

Ψηφοφορία :

PV 02/03/2017 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0061

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 - Βρυξέλλες

24. Οι επιλογές της ΕΕ για τη βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα(συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τις επιλογές της ΕΕ για τη βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα [2016/2057(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017)

Η Soledad Cabezón Ruiz παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Piernicola Pedicini (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Eleonora Evi (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Françoise Grossetête, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bolesław G. Piecha, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Janusz Korwin-Mikke, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Pál Csáky, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Kateřina Konečná, Damiano Zoffoli, Urszula Krupa, Luke Ming Flanagan, Andrey Kovatchev, Tiemo Wölken και Anna Záborská.

Παρεμβαίνουν οι Vytenis Povilas Andriukaitis και Soledad Cabezón Ruiz.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.3.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου