Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2057(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0040/2017

Ingediende teksten :

A8-0040/2017

Debatten :

PV 01/03/2017 - 24
CRE 01/03/2017 - 24

Stemmingen :

PV 02/03/2017 - 6.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0061

Notulen
Woensdag 1 maart 2017 - Brussel

24. Opties voor een betere toegang tot geneesmiddelen(debat)
Volledige verslagen

Verslag over EU-opties voor een betere toegang tot geneesmiddelen [2016/2057(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017)

Soledad Cabezón Ruiz leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Piernicola Pedicini (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Eleonora Evi (rapporteur voor advies van de Commissie PETI), Françoise Grossetête, namens de PPE-Fractie, Carlos Zorrinho, namens de S&D-Fractie, Bolesław G. Piecha, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Janusz Korwin-Mikke, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Mireille D'Ornano, namens de ENF-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Pál Csáky, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Kateřina Konečná, Damiano Zoffoli, Urszula Krupa, Luke Ming Flanagan, Andrey Kovatchev, Tiemo Wölken en Anna Záborská.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis en Soledad Cabezón Ruiz.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.6 van de notulen van 2.3.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid