Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 1. března 2017 - Brusel
 1.Pokračování zasedání
 2.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 3.Složení Parlamentu
 4.Ověření pověřovacích listin
 5.Členství ve výborech a delegacích
 6.Jednání předcházející prvnímu čtení v Radě (článek 69d jednacího řádu)
 7.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 8.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 9.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 10.Předložení dokumentů
 11.Převody prostředků
 12.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 13.Texty dohod dodané Radou
 14.Další postup na základě usnesení Parlamentu
 15.Plán práce
 16.Prohlášení předsedy Komise o Bílé knize o budoucnosti Evropy
 17.Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 9. a 10. března 2017 (rozprava)
 18.Řešení problému pohřešovaných dětí z řad migrantů v Evropě (rozprava)
 19.Rozdíly v odměňování žen a mužů (rozprava)
 20.Nedávná částečná dekriminalizace domácího násilí v Rusku (rozprava)
 21.Porušování práv volného pohybu občanů EU žijících ve Spojeném království a vyhoštění ze země v šestiměsíční lhůtě (rozprava)
 22.Vyvážené zastoupení mužů a žen u Soudního dvora Evropské unie (rozprava)
 23.Mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích v oblasti energetiky ***I (rozprava)
 24.Možnosti, jak zlepšit přístup k lékům (rozprava)
 25.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 26.Pořad jednání příštího denního zasedání
 27.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (154 kb) Prezenční listina (55 kb) 
 
Zápis (75 kb) Prezenční listina (11 kb) 
 
Zápis (249 kb) Prezenční listina (62 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí