Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Onsdag den 1. marts 2017 - Bruxelles
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 3.Parlamentets sammensætning
 4.Valgs prøvelse
 5.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 6.Forhandlinger forud for Rådets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69d)
 7.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 8.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 9.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 10.Modtagne dokumenter
 11.Bevillingsoverførsler
 12.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 13.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 14.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 15.Arbejdsplan
 16.Redegørelse ved Kommissionens formand om hvidbogen om Europas fremtid
 17.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 9.-10. marts 2017 (forhandling)
 18.Håndtering af problemet med forsvundne migrantbørn i Europa (forhandling)
 19.Kønsbestemte lønforskelle (forhandling)
 20.Nylig delvis afkriminalisering af vold i hjemmet i Rusland (forhandling)
 21.Krænkelser af den gældende ret til fri bevægelighed for unionsborgere med ophold i Det Forenede Kongerige og brug af seksmånedersudsendelser (forhandling)
 22.Ligelig repræsentation af mænd og kvinder blandt dommerne ved Den Europæiske Unions Domstol (forhandling)
 23.Indførelse af en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende mellemstatslige aftaler og ikke-bindende instrumenter på energiområdet ***I (forhandling)
 24.EU's muligheder for forbedring af adgangen til lægemidler (forhandling)
 25.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 26.Dagsorden for næste møde
 27.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (153 kb) Tilstedeværelsesliste (55 kb) 
 
Protokol (74 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) 
 
Protokol (248 kb) Tilstedeværelsesliste (61 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik