Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 1. märts 2017 - Brüssel
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Parlamendi koosseis
 4.Volituste kontrollimine
 5.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 6.Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69d)
 7.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 8.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 9.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 10.Esitatud dokumendid
 11.Assigneeringute ümberpaigutamine
 12.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 13.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 14.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 15.Tööplaan
 16.Komisjoni presidendi avaldus Euroopa tulevikku käsitleva valge raamatu kohta
 17.Euroopa Ülemkogu 9. ja 10. märtsi 2017. aasta kohtumiseks valmistumine (arutelu)
 18.Lapsrändajate Euroopas kadunuks jäämise vastu võitlemine (arutelu)
 19.Sooline palgalõhe (arutelu)
 20.Koduvägivalla hiljutine osaline dekriminaliseerimine Venemaal (arutelu)
 21.Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike praeguste vaba liikumise õiguste rikkumine ja väljasaatmine pärast kuue kuu möödumist (arutelu)
 22.Sooline tasakaal Euroopa Kohtu kohtunike seas (arutelu)
 23.Valitsustevahelisi energiakokkuleppeid ja mittesiduvaid vahendeid käsitlev teabevahetusmehhanism ***I (arutelu)
 24.ELi võimalused parandada ravimite kättesaadavust (arutelu)
 25.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 26.Järgmise istungi päevakord
 27.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (150 kb) Kohalolijate nimekiri (56 kb) 
 
Protokoll (74 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) 
 
Protokoll (237 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika