Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 1. maaliskuuta 2017 - Bryssel
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 3.Parlamentin kokoonpano
 4.Valtakirjojen tarkastus
 5.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 6.Neuvottelut ennen neuvoston ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 d artikla)
 7.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 8.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 9.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 10.Vastaanotetut asiakirjat
 11.Määrärahojen siirrot
 12.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 13.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 14.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 15.Käsittelyjärjestys
 16.Komission puheenjohtajan julkilausuma Euroopan tulevaisuutta koskevasta valkoisesta kirjasta
 17.Eurooppa-neuvoston 9. ja 10. maaliskuuta 2017 pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)
 18.Maahanmuuttajalasten katoamisten käsittely Euroopassa (keskustelu)
 19.Sukupuolten välinen palkkakuilu (keskustelu)
 20.Venäjällä äskettäin toteutettu perheväkivallan rangaistavuuden osittainen poistaminen (keskustelu)
 21.Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleskelevien EU:n kansalaisten vapaata liikkuvuutta koskevien nykyisten oikeuksien loukkaaminen ja maasta karkottaminen puolen vuoden jälkeen (keskustelu)
 22.Sukupuolten tasapainoinen edustus ja tuomioistuimen tuomarit (keskustelu)
 23.Energia-alalla tehtyjä hallitustenvälisiä sopimuksia ja ei-sitovia välineitä koskeva tietojenvaihtomekanismi ***I (keskustelu)
 24.Vaihtoehdot lääkkeiden saatavuuden parantamiseksi (keskustelu)
 25.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 26.Seuraavan istunnon esityslista
 27.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (155 kb) Läsnäololista (55 kb) 
 
Pöytäkirja (74 kb) Läsnäololista (11 kb) 
 
Pöytäkirja (243 kb) Läsnäololista (61 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö