Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 1 marca 2017 r. - Bruksela
 1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Skład Parlamentu
 4.Weryfikacja mandatów
 5.Skład komisji i delegacji
 6.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Radzie (art. 69d Regulaminu)
 7.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 8.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 9.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 10.Składanie dokumentów
 11.Przesunięcie środków
 12.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 13.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 14.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 15.Porządek obrad
 16.Oświadczenie przewodniczącego Komisji w sprawie białej księgi na temat przyszłości UE
 17.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (9-10 marca) (debata)
 18.Zwalczanie problemu zaginięć dzieci migrujących w Europie (debata)
 19.Zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć (debata)
 20.Niedawna częściowa depenalizacja przemocy domowej w Rosji (debata)
 21.Naruszenia obowiązujących praw do swobodnego przemieszczania się obywateli UE mieszkających w Zjednoczonym Królestwie oraz stosowanie wydaleń po sześciu miesiącach (debata)
 22.Równowaga płci wśród sędziów Trybunału Sprawiedliwości (debata)
 23.Mechanizm wymiany informacji w odniesieniu do umów międzyrządowych i niewiążących instrumentów w dziedzinie energii ***I (debata)
 24.Możliwości zwiększenia dostępu do leków (debata)
 25.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia
 27.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (153 kb) Lista obecności (56 kb) 
 
Protokół (75 kb) Lista obecności (11 kb) 
 
Protokół (268 kb) Lista obecności (62 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności