Înapoi 
 Înainte 
RCVVOTESPVTACRE
Proces-verbal
Miercuri, 1 martie 2017 - Bruxelles
 1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 3.Componența Parlamentului
 4.Verificarea prerogativelor
 5.Componența comisiilor și delegațiilor
 6.Negocieri înaintea primei lecturi a Consiliului (articolul 69d din Regulamentul de procedură)
 7.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 8.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 9.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 10.Depunere de documente
 11.Transferuri de credite
 12.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 13.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 14.Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului
 15.Ordinea lucrărilor
 16.Declarația Președintelui Comisiei referitoare la Cartea albă privind viitorul Europei
 17.Pregătirea reuniunii Consiliului European din 9 și 10 martie 2017 (dezbatere)
 18.Combaterea problemei legate de dispariția copiilor migranți în Europa (dezbatere)
 19.Diferența de remunerare între femei și bărbați (dezbatere)
 20.Recenta dezincriminare parțială a violenței domestice în Rusia (dezbatere)
 21.Încălcări ale actualelor drepturi privind libertatea de circulație a cetățenilor UE care locuiesc în Marea Britanie și recursul la expulzări după șase luni (dezbatere)
 22.Echilibrul de gen în rândul judecătorilor Curții de Justiție (dezbatere)
 23.Mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale și instrumentele fără caracter juridic obligatoriu în domeniul energiei ***I (dezbatere)
 24.Opțiunile UE pentru îmbunătățirea accesului la medicamente (dezbatere)
 25.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 26.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 27.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (160 kb) Listă de prezență (55 kb) 
 
Proces-verbal (75 kb) Listă de prezență (11 kb) 
 
Proces-verbal (261 kb) Listă de prezență (62 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate