Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 1. marca 2017 - Brusel
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Zloženie Parlamentu
 4.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 5.Zloženie výborov a delegácií
 6.Rokovania pred prvým čítaním v Rade (článok 69d rokovacieho poriadku)
 7.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 8.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 9.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 10.Predloženie dokumentov
 11.Presun rozpočtových prostriedkov
 12.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 13.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 14.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 15.Program práce
 16.Vyhlásenie predsedu Komisie o Bielej knihe o budúcnosti Európy
 17.Príprava zasadnutia Európskej rady (9. – 10. marca) (rozprava)
 18.Riešenie problému nezvestných migrujúcich detí v Európe (rozprava)
 19.Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov (rozprava)
 20.Nedávna čiastočná dekriminalizácia domáceho násilia v Rusku (rozprava)
 21.Porušovanie súčasných práv na voľný pohyb občanov EÚ s pobytom v Spojenom kráľovstve a použitie šesťmesačného vyhostenia (rozprava)
 22.Rodová rovnováha medzi sudcami Súdneho dvora (rozprava)
 23.Mechanizmus výmeny informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody a nezáväzné nástroje v oblasti energetiky ***I (rozprava)
 24.Možnosti EÚ na zlepšenie prístupu k liekom (rozprava)
 25.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 26.Program rokovania na nasledujúci deň
 27.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (153 kb) Prezenčná listina (55 kb) 
 
Zápisnica (76 kb) Prezenčná listina (11 kb) 
 
Zápisnica (250 kb) Prezenčná listina (62 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia