Indeks 
Zapisnik
PDF 258kWORD 74k
Srijeda, 1. ožujka 2017. - Bruxelles
1.Nastavak zasjedanja
 2.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 3.Sastav Parlamenta
 4.Provjera valjanosti mandata
 5.Sastav odbora i izaslanstava
 6.Pregovori prije prvog čitanja u Vijeću (članak 69.d Poslovnika)
 7.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 8.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 9.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 10.Podnošenje dokumenata
 11.Prijenos odobrenih sredstava
 12.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 13.Tekstovi sporazuma koje je proslijedilo Vijeće
 14.Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta
 15.Plan rada
 16.Izjava predsjednika Komisije o Bijeloj knjizi o budućnosti Europske unije
 17.Priprema sastanka Europskog vijeća 9. i 10. ožujka 2017. (rasprava)
 18.Rješavanje problema nestanka djece migranata u Europi (rasprava)
 19.Razlika u plaćama između žena i muškaraca (rasprava)
 20.Nedavna djelomična dekriminalizacija nasilja u obitelji u Rusiji (rasprava)
 21.Kršenja aktualnih prava na slobodu kretanja građana EU-a koji borave u Ujedinjenoj Kraljevini i primjena šestomjesečnih protjerivanja (rasprava)
 22.Ravnoteža spolova među sucima Suda Europske unije (rasprava)
 23.Mehanizam razmjene informacija s obzirom na međuvladine sporazume i neobvezujuće instrumente u području energetike ***I (rasprava)
 24.Mogućnosti za poboljšanje pristupa lijekovima (rasprava)
 25.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 26.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 27.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Dnevna sjednica otvorena je u 15:00 h.


2. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


3. Sastav Parlamenta

Nadležna njemačka tijela obavijestila su Europski parlament o izboru Arndta Kohna umjesto Martina Schulza na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 24. veljače 2017.

Sukladno s člankom 3. stavkom 2. Poslovnika, dok se ne provjeri valjanost zastupničkog mandata ili donese odluka o mogućem sporu Arndt Kohn sudjeluje na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja mu uz to pripadaju pod uvjetom da je prethodno izjavio da ne obnaša dužnost nespojivu s dužnošću zastupnika u Europskom parlamentu.


4. Provjera valjanosti mandata

Na prijedlog odbora JURI Parlament je potvrdio mandat Joséa Ignacija Salafrance Sáncheza-Neyre, s učinkom od 3. siječnja 2017. i Petera Kouroumbasheva, s učinkom od 17. siječnja 2017.


5. Sastav odbora i izaslanstava

Na zahtjev Klubova zastupnika S&D-a i ENF-a, le Parlament je ratificirao sljedeća imenovanja:

Odbor CONT: Arndt Kohn umjesto Jensa Geiera

Odbor BUDG: Vicky Maeijer umjesto Aukea Zijlstre

Odbor LIBE: Auke Zijlstra umjesto Vicky Maeijer


6. Pregovori prije prvog čitanja u Vijeću (članak 69.d Poslovnika)

Predsjednik je najavio odluke koje su donijeli odbori INTA i PECH o stupanju u međuinstitucionalne pregovore, u skladu s člankom 69.d Poslovnika:

—   Odbor INTA, na temelju Stajališta Europskog parlamenta usvojenog u prvom čitanju 16. travnja 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br. .../2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/2009 o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice i Uredbe Vijeća (EZ) br. 597/2009 o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice (2013/0103(COD) - P7_TA(2014)0420);

—   Odbor PECH, na temelju Stajališta Europskog parlamenta usvojenog u prvom čitanju 2. veljače 2017. radi donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o održivom upravljanju ribarskim flotama i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1006/2008 (2015/0289(COD) - P8_TA-PROV(2017)0015).

Stajalište Parlamenta u prvom čitanju koje predstavlja mandat za ove pregovore dostupno je na stranicama Europarla.


7. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da je s predsjednikom Vijeća potpisao sljedeće akte koji su usvojeni u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i onih čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Gruzija) (00064/2016/LEX - C8-0093/2017 - 2016/0075(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (revizija mehanizma suspenzije) (00058/2016/LEX - C8-0092/2017 - 2016/0142(COD)).


8. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu je proslijeđen sljedeći nacrt provedbene mjere koja je obuhvaćena regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o uspostavljanju smjernica za pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava (D042907/04 - 2017/2577(RPS) - rok: 22. svibnja 2017.)
upućeno nadležnom odboru: : ITRE


9. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014 u pogledu kontrolnih mjera koje se odnose na uzgoj konoplje, određene odredbe o plaćanjima za ekologizaciju, plaćanje za mlade poljoprivrednike koji imaju kontrolu nad pravnom osobom, izračun jediničnog iznosa u okviru dobrovoljne proizvodno vezane potpore, dijelove prava na plaćanje i određene zahtjeve za obavješćivanje koji se odnose na program jedinstvenih plaćanja po površini i dobrovoljnu proizvodno vezanu potporu te o izmjeni Priloga X. Uredbi (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2017)00735 - 2017/2571(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 15. veljače 2017.

Upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 640/2014 o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost (C(2017)00805 - 2017/2573(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 16. veljače 2017.

Upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o klasifikaciji svojstava horizontalnog slijeganja i kratkoročne apsorpcije vode za na mjestu oblikovane toplinsko-izolacijske proizvode od celuloznog punila (LFCI) iz norme EN15101-1 na temelju Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2017)01143 - 2017/2578(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 24. veljače 2017.

Upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/118 o utvrđivanju mjera očuvanja ribarstva radi zaštite morskog okoliša u Sjevernome moru (C(2017)01162 - 2017/2580(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 24. veljače 2017.

Upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2016/1613 u pogledu stočara u regijama pogođenima potresom u Italiji (C(2017)01163 - 2017/2575(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 17. veljače 2017.

Upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) 2015/755 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uklanjanja Republike Kazahstana s popisa zemalja iz njezina PrilogaI. (C(2017)01184 - 2017/2581(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 24. veljače 2017.

Upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 673/2005 o uvođenju dodatnih carina na uvoze za određene proizvode podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država (C(2017)01202 - 2017/2579(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 24. veljače 2017.

Upućeno nadležnom odboru: INTA

Nacrt delegiranog akta kojemu je produžen rok za ulaganje prigovora:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni PrilogaI. Uredbi (EU) br. 510/2011 Europskog parlamenta i Vijeća kako bi se uzela u obzir promjena mase novih lakih gospodarskih vozila registriranih 2013., 2014. i 2015. C(2016)08395 - 2016/3046(DEA)

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 14. prosinca 2016.

Produženje roka za ulaganje prigovora: 2 mjeseca na zahtjev Vijeća.

Upućeno nadležnom odboru: ENVI (članak 54. Poslovnika)

Mišljenje: ITRE (članak 54. Poslovnika)


10. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/59/EZ o početnim kvalifikacijama i periodičnom osposobljavanju vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika i Direktive 2006/126/EZ o vozačkim dozvolama (COM(2017)0047 - C8-0025/2017 – 2017/0015(COD))

U skladu s člancima 304. i 307. Ugovora predsjednik će se o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

mišljenje :

EMPL

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe(EU) br. 182/2011 o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Prijedlog direktive Vijeća o mehanizmima rješavanja sporova povezanih s dvostrukim oporezivanjem u Europskoj uniji (COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

IMCO

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Sporazuma o zračnom prometu između Kanade i Europske zajednice i njezinih država članica kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroka, s druge strane (15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg plana za male pelagijske stokove u Jadranskom moru i za ribarstvo koje iskorištava te stokove (COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

mišljenje :

ENVI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o unutarnjem tržištu električne energije (preinaka) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

ECON, IMCO, JURI (članak 104. Poslovnika)

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije (preinaka) (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

ENVI, BUDG, ECON, IMCO, JURI (članak 104. Poslovnika)

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (preinaka) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

PETI, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (članak 104. Poslovnika)

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava INF 1/2017 - Sud Europske unije (N8-0005/2017 - C8-0036/2017 - 2017/2031(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog isplate sredstava PROSINAC 02/2017.-Odjeljak III - Komisija (N8-0006/2017 - C8-0096/2017 - 2017/2032(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

2) parlamentarnih odbora

2.1) izvješća

- Izvješće o minimalnim uvjetima za zaštitu kunića iz uzgoja (2016/2077(INI)) - AGRI - : Stefan Eck (A8-0011/2017)

- Izvješće o zajedničkoj trgovinskoj politici EU-a u kontekstu imperativa očuvanja divlje faune i flore (2016/2054(INI)) - INTA - : Emma McClarkin (A8-0012/2017)

- ***I Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2000/53/EZ o otpadnim vozilima, 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima te 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)) - ENVI - : Simona Bonafè (A8-0013/2017)

- Izvješće o odgovornom vlasništvu nad kopitarima i skrbi o njima (2016/2078(INI)) - AGRI - : Julie Girling (A8-0014/2017)

- Izvješće o Uredbi Vijeća (EU) br. 390/2014 od 14. travnja 2014. o uspostavljanju programa „Europa za građane” za razdoblje 2014. – 2020. (2015/2329(INI)) - CULT - : María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju u ime Europske unije Sporazuma između Europske unije i Kneževine Lihtenštajna o dodatnim pravilima za instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza kao dio Fonda za unutarnju sigurnost za razdoblje 2014. – 2020. (12852/2016 - C8-0515/2016 - 2016/0247(NLE)) - LIBE - : Josef Weidenholzer (A8-0025/2017)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Libanonske Republike, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (05748/2016 - C8-0171/2016 - 2015/0292(NLE)) - AFET - : Ramona Nicole Mănescu (A8-0027/2017)

- Izvješće o provedbi Uredbe (EU) br. 1295/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa Kreativna Europa (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage odluka br. 1718/2006/EZ, br. 1855/2006/EZ i br. 1041/2009/EZ (2015/2328(INI)) - CULT - : Silvia Costa (A8-0030/2017)

- Izvješće o mogućnostima EU-a za poboljšanje pristupa lijekovima (2016/2057(INI)) - ENVI - : Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017)

- Izvješće o e-demokraciji u Europskoj uniji: potencijal i izazovi (2016/2008(INI)) - AFCO - : Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Marine Le Pen (2016/2295(IMM)) - JURI - : Laura Ferrara (A8-0047/2017)

2.2) preporuke za drugo čitanje

- *** II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (10755/1/2016 - C8-0015/2017 - 2013/0140(COD)) - ENVI - izvjestiteljica: Karin Kadenbach (A8-0022/2017).


11. Prijenos odobrenih sredstava

U skladu s člankom 27. stavkom 3. Financijske uredbe Odbor za proračune odobrio je prijenos odobrenih sredstava Europske komisije DEC 1/2017 - dio III. – Komisija.


12. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 128. Poslovnika):

—   (O-000149/2016) koje je postavio Mady Delvaux, u ime u ime Odbora JURI, Vijeću: Ravnoteža spolova među sucima Suda Europske unije (2016/3025(RSP)) (B8-0203/2017);

—   (O-000008/2017) koje je postavio Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom, Renate Weber, Javier Nart, Carolina Punset, Ivo Vajgl, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon i Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Claude Moraes i Seb Dance, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jean Lambert, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen i Paloma López Bermejo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Komisiji: Kršenja aktualnih prava na slobodu kretanja građana EU-a koji borave u Ujedinjenoj Kraljevini i primjena šestomjesečnih protjerivanja (2017/2572(RSP)) (B8-0204/2017).


13. Tekstovi sporazuma koje je proslijedilo Vijeće

Vijeće je proslijedilo ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

—   Protokol o izmjeni Sporazuma o zračnom prometu između Kanade i Europske zajednice te njezinih država članica kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji;

—   Protokol uz Sporazum između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o slobodnom kretanju osoba u vezi sa sudjelovanjem Republike Hrvatske kao ugovorne stranke nakon njezinog pristupanja Europskoj uniji;

—   Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji;

—   Protokol uz Okvirni sporazum o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Mongolije, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji;

—   Protokol o pristupanju Sporazumu o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Ekvadora;

—   Sporazum između Europske unije i Kneževine Lihtenštajna o dodatnim pravilima u vezi s instrumentom za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza u okviru Fonda za unutarnju sigurnost za razdoblje od 2014. do 2020.;

—   Sporazum o strateškom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kanade, s druge strane;

—   Okvirni sporazum između Europske unije i Kosova* o općim načelima sudjelovanja Kosova u programima Unije;

—   Sporazum o strateškom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kanade, s druge strane;

—   Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske unije i Savezne Republike Brazila na temelju člankaXXIV. stavka6. i člankaXXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u pogledu izmjene koncesija u rasporedu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji;

* Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s RVSUN-om 1244(1999) i mišljenjem Međunarodnog suda o proglašenju neovisnosti Kosova.


14. Daljnje radnje poduzete na temelju rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacija Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju rezolucija koje je Europski parlament usvojio tijekom mjesečnog zasjedanja od listopada II 2016 dostupna je na internetskoj stranici Europarl.


15. Plan rada

Govorili su: Terry Reintke o slučaju Deniza Yücela, dopisnika njemačkog dnevnika Die Welt, i drugih novinara koji se trenutno nalaze u pritvoru u Turskoj (Predsjednik je podsjetio da se zalaže za zaštitu slobode izražavanja), Barbara Spinelli o nedavnim izjavama predsjednika u pogledu kampova za prihvat izbjeglica u Libiji (Predsjednik je pojasnio sadržaj tih izjava), Tomáš Zdechovský o primjeni Poslovnika, i Petras Auštrevičius o trećoj obljetnici ukrajinske revolucije iz veljače 2014.

°
° ° °

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica od ožujka I 2017 (PE 600.409/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 149.a Poslovnika):

Srijeda

Nakon savjetovanja s klubovima zastupnika Predsjednik je predložio sljedeće izmjene konačnog prijedloga dnevnog reda:

—   kao prvu točku dnevnog reda dodati izjavu predjednika Komisije o Bijeloj knjizi o budućnosti Europe;

—   izvješće Ramóna Jáureguija Atonde (A8-0041/2017) na temu E-demokracija u EU-u: potencijal i izazovi odgoditi za plenarnu sjednicu u ožujku;

—   sjednicu produžiti do 24h.

Parlament se suglasio s ovim promjenama.

Četvrtka

Predsjednik je izjavio da je, nakon što je Odbor JURI usvojio izvješće Laure Ferrare (A8-0047/2017) o Zahtjevu za ukidanje imuniteta Marine Le Pen, to izvješće uvršteno za glasovanje na sutrašnjoj sjednici.

Time je utvrđen plan rada.


16. Izjava predsjednika Komisije o Bijeloj knjizi o budućnosti Europske unije

Predsjednik je dao kratak uvod u raspravu.

Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Esteban González Pons, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Gianni Pittella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ulrike Trebesius, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Patrick Le Hyaric, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Gerard Batten, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Vicky Maeijer, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Diane James, nezavisna zastupnica, Paulo Rangel, Maria João Rodrigues, Anders Primdahl Vistisen, Josep-Maria Terricabras, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Herbert Reul, Kathleen Van Brempt, Pascal Durand, Marco Valli, Janusz Lewandowski, Pervenche Berès, Fabio Massimo Castaldo, Franck Proust, Elena Valenciano, Peter Lundgren, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Gunnar Hökmark, Tanja Fajon, Viviane Reding, Roberto Gualtieri i Victor Boştinaru.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas i Krisztina Morvai.

Govorio je Jean-Claude Juncker.


PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

17. Priprema sastanka Europskog vijeća 9. i 10. ožujka 2017. (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Priprema sastanka Europskog vijeća 9. i 10. ožujka 2017. (2017/3019(RSP))

Chris Agius (predsjedatelj Vijeća), Jyrki Katainen (potpredsjednik Komisije) i Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Françoise Grossetête, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria João Rodrigues, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Geoffrey Van Orden, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Pavel Telička, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Miguel Viegas, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Steeve Briois, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Krisztina Morvai, nezavisna zastupnica.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Govorili su: György Schöpflin, Tanja Fajon, Anna Elżbieta Fotyga, Javier Couso Permuy, Mario Borghezio, Tibor Szanyi, o tijeku rasprave, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Udo Voigt, Ramón Jáuregui Atondo, Pervenche Berès i Tonino Picula.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias i Ana Gomes.

Govorili su: Dimitris Avramopoulos i Chris Agius.

Rasprava je zaključena.


18. Rješavanje problema nestanka djece migranata u Europi (rasprava)

Izjava Komisije: Rješavanje problema nestanka djece migranata u Europi (2017/2566(RSP))

Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Anna Maria Corazza Bildt, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tanja Fajon, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Monica Macovei, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marina Albiol Guzmán, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jean Lambert, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Gerard Batten, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mara Bizzotto, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Agustín Díaz de Mera García Consuegra i Caterina Chinnici.

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

Govorili su: Anders Primdahl Vistisen, Nathalie Griesbeck, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Ryszard Czarnecki, Monika Hohlmeier, Péter Niedermüller, Notis Marias, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume i Juan Fernando López Aguilar.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward, João Pimenta Lopes, Doru-Claudian Frunzulică, Eleftherios Synadinos, Ana Gomes i Maria Grapini.

Govorio je Dimitris Avramopoulos.

Rasprava je zaključena.


19. Razlika u plaćama između žena i muškaraca (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Razlika u plaćama između žena i muškaraca (2017/2567(RSP))

Chris Agius (predsjedatelj Vijeća) i Věra Jourová (povjerenica Komisije) dali su izjave.

Govorila je Elisabeth Köstinger, u ime Kluba zastupnika PPE-a.

PREDSJEDA: Evelyne GEBHARDT
potpredsjednica

Govorili su: Iratxe García Pérez, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Janusz Korwin-Mikke, Jana Žitňanská, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Angelika Mlinar, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, João Pimenta Lopes, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Barbara Kappel, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Anna Záborská, Vilija Blinkevičiūtė, Jadwiga Wiśniewska, Marian Harkin, Dominique Martin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pina Picierno, Julie Girling, Anna Hedh i Doru-Claudian Frunzulică.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić i Izaskun Bilbao Barandica.

Govorili su: Věra Jourová i Chris Agius.

Rasprava je zaključena.


20. Nedavna djelomična dekriminalizacija nasilja u obitelji u Rusiji (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Nedavna djelomična dekriminalizacija nasilja u obitelji u Rusiji (2017/2570(RSP))

Věra Jourová (članica Komisije) dala je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Michael Gahler, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Elena Valenciano, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Michaela Šojdrová, Monica Macovei, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Renate Weber, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Maria Lidia Senra Rodríguez, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Terry Reintke, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Mylène Troszczynski, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Beatriz Becerra Basterrechea, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Mylène Troszczynski, i Jaromír Štětina.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Govorili su: Iratxe García Pérez, Anna Maria Corazza Bildt, Josef Weidenholzer i Liliana Rodrigues.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Patricija Šulin i Heidi Hautala.

Govorila je Věra Jourová.

Rasprava je zaključena.


21. Kršenja aktualnih prava na slobodu kretanja građana EU-a koji borave u Ujedinjenoj Kraljevini i primjena šestomjesečnih protjerivanja (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000008/2017) koje su postavili Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom, Renate Weber, Javier Nart, Carolina Punset, Ivo Vajgl, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon i Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Claude Moraes i Seb Dance, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jean Lambert, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen i Paloma López Bermejo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Komisiji: Kršenja aktualnih prava na slobodu kretanja građana EU-a koji borave u Ujedinjenoj Kraljevini i primjena šestomjesečnih protjerivanja (2017/2572(RSP)) (B8-0204/2017)

Catherine Bearder, Claude Moraes, Barbara Spinelli i Jean Lambert obrazložili su pitanje.

Věra Jourová (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su: Roberta Metsola, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Richard Corbett, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anthea McIntyre, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koja je također odgovorila na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Liadh Ní Riada i Seb Dance, Beatriz Becerra Basterrechea, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, i Matt Carthy, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Raymond Finch, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavila Anneliese Dodds, Janice Atkinson, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Jeroen Lenaers, Soraya Post, Emil Radev, Victor Negrescu i Jiří Pospíšil.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Julie Ward, Notis Marias, Nicola Caputo i Branislav Škripek.

Govorila je Věra Jourová.

Rasprava je zaključena.


22. Ravnoteža spolova među sucima Suda Europske unije (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000149/2016) koje je postavila Mady Delvaux, u ime Odbora JURI, Vijeću: Ravnoteža spolova među sucima Suda Europske unije (2016/3025(RSP)) (B8-0203/2017)

Mady Delvaux obrazložila je pitanje.

Chris Agius (predsjedatelj Vijeća) odgovorio je na pitanje.

Govorili su: Tadeusz Zwiefka, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Jytte Guteland, u ime Kluba zastupnika S&D-a, António Marinho e Pinto, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Jiří Maštálka, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Gilles Lebreton, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Evelyn Regner.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Notis Marias i Jonathan Arnott.

Govorio je Chris Agius.

Rasprava je zaključena.


23. Mehanizam razmjene informacija s obzirom na međuvladine sporazume i neobvezujuće instrumente u području energetike ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi mehanizma razmjene informacija s obzirom na međuvladine sporazume i neobvezujuće instrumente između država članica i trećih zemalja u području energetike te stavljanju izvan snage Odluke br. 994/2012/EU [COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

Zdzisław Krasnodębski predstavio je izvješće.

Govorio je Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije).

PREDSJEDA: Alexander Graf LAMBSDORFF
potpredsjednik

Govorili su: Bendt Bendtsen (izvjestitelj za mišljenje Odbora INTA), Vladimir Urutchev, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Miroslav Poche, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Angelika Mlinar, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Neoklis Sylikiotis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Indrek Tarand, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Roger Helmer, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, i Jerzy Buzek.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias i Davor Škrlec.

Govorili su: Miguel Arias Cañete i Zdzisław Krasnodębski.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.4 zapisnika od 2.3.2017..


24. Mogućnosti za poboljšanje pristupa lijekovima (rasprava)

Izvješće o mogućnostima EU-a za poboljšanje pristupa lijekovima [2016/2057(INI)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017)

Soledad Cabezón Ruiz predstavila je izvješće.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije).

Govorili su: Piernicola Pedicini (izvjestitelj za mišljenje Odbora DEVE), Eleonora Evi (izvjestiteljica za mišljenje Odbora PETI), Françoise Grossetête, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Carlos Zorrinho, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bolesław G. Piecha, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Janusz Korwin-Mikke, Gesine Meissner, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Kateřina Konečná, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Mireille D'Ornano, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik, Pál Csáky, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Kateřina Konečná, Damiano Zoffoli, Urszula Krupa, Luke Ming Flanagan, Andrey Kovatchev, Tiemo Wölken i Anna Záborská.

Govorili su: Vytenis Povilas Andriukaitis i Soledad Cabezón Ruiz.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.6 zapisnika od 2.3.2017..


25. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Andrejs Mamikins, José Inácio Faria, Anna Elżbieta Fotyga, Daniel Buda, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová, Josep-Maria Terricabras, Nicola Caputo, Marina Albiol Guzmán, László Tőkés, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Davor Škrlec, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Pál Csáky, Jordi Solé, Liadh Ní Riada i Marek Jurek.


26. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 600.409/OJJE).


27. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:40 h.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Glavni tajnik

Predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Caputo, Carthy, Carver, Castaldo, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stihler, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Karas, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti