Index 
Jegyzőkönyv
PDF 255kWORD 74k
2017. március 1., Szerda - Brüsszel
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 3.A Parlament tagjai
 4.Mandátumvizsgálat
 5.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 6.A Tanács első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69d. cikke)
 7.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)
 8.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 9.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 10.Dokumentumok benyújtása
 11.Előirányzatok átcsoportosítása
 12.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 13.Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása
 14.A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 15.Ügyrend
 16.A Bizottság elnökének nyilatkozata az Európa jövőjéről szóló fehér könyvről
 17.Az Európai Tanács március 9–10-i ülésének előkészítése (vita)
 18.A migráns gyerekek eltűnésének kezelése Európában (vita)
 19.Nemek közötti bérszakadék (vita)
 20.A családon belüli erőszak büntethetőségének közelmúltbeli részleges megszüntetése Oroszországban (vita)
 21.Az Egyesült Királyságban élő uniós polgárokat jelenleg megillető szabad mozgáshoz való jog megsértései, illetve a hat hónapra történő kiutasítás alkalmazása (vita)
 22.Nemek közötti egyensúly a Bíróság bíráinak körében (vita)
 23.A kormányközi energiaügyi megállapodásokkal és jogilag nem kötelező erejű eszközökkel kapcsolatos információcsere-mechanizmus ***I (vita)
 24.A gyógyszerekhez való hozzájutás javításának lehetőségei (vita)
 25.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 26.A következő ülésnap napirendje
 27.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 15.00-kor nyitják meg.


2. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


3. A Parlament tagjai

Az illetékes német hatóságok bejelentették Arndt Kohn kinevezését Martin Schulz helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2017. február 24.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Arndt Kohn elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


4. Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslatára a Parlament úgy határoz, hogy érvényesíti a következő képviselők mandátumát: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (2017. januári 3-i hatállyal) és Peter Kouroumbashev (2017. január 17-i hatállyal).


5. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az S&D és ENF képviselőcsoport kérésére a Parlament ratifikálja az alábbi kinevezéseket:

CONT bizottság: Arndt Kohn Jens Geier helyett

BUDG bizottság: Vicky Maeijer Auke Zijlstra helyett

LIBE bizottság: Auke Zijlstra Vicky Maeijer helyett.


6. A Tanács első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69d. cikke)

Az elnök bejelenti az INTA és a PECH bizottság arra irányuló határozatát, hogy intézményközi tárgyalásokat kezd az eljárási szabályzat 69d. cikkének megfelelően:

—   INTA bizottság, az Európai Parlament állásfoglalása alapján, amely első olvasatban 2014. április 16-án került elfogadásra az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló 1225/2009/EK tanácsi rendelet és az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló 597/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló .../2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében (2013/0103(COD) - P7_TA(2014)0420);

—   PECH bizottság, az Európai Parlament állásfoglalása alapján, amely első olvasatban 2017. február 2-án került elfogadásra a külső vizeken halászó flották fenntartható kezeléséről, valamint az 1006/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében (2015/0289(COD) - P8_TA-PROV(2017)0015).

A Parlament első olvasatbeli álláspontjai, amelyek e tárgyalásokra vonatkozó megbízatásnak minősülnek, az Europarl oldalon érhetők el.


7. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök közli, hogy ma a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írta alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról (Grúzia) (00064/2016/LEX - C8-0093/2017 - 2016/0075(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról (a felfüggesztési mechanizmus felülvizsgálata) (00058/2016/LEX - C8-0092/2017 - 2016/0142(COD)).


8. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedés tervezetét továbbították a Parlamentnek:

– A Bizottság rendelete a villamosenergia-átviteli hálózat üzemeltetésére vonatkozó iránymutatás megalkotásáról (D042907/04 - 2017/2577(RPS) – határidő: 2017. május 22.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE


9. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a kendertermesztéshez kapcsolódó ellenőrzési intézkedések, a „kizöldített” kifizetésre, a jogi személy felett ellenőrzést gyakorló fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott támogatásra, a termeléstől függő önkéntes támogatás keretében az egységnyi összeg kiszámítására és a támogatási jogosultságok törtrészeire vonatkozó egyes rendelkezések, valamint az egységes területalapú támogatási rendszerhez és a termeléstől függő önkéntes támogatáshoz kapcsolódó bizonyos értesítési követelmények tekintetében történő módosításáról, továbbá az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet X. mellékletének módosításáról (C(2017)00735 - 2017/2571(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. február 15.

Utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről szóló 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (C(2017)00805 - 2017/2573(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. február 16.

Utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 305/2011/EUeurópai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében az EN15101-1 szabvány hatálya alá tartozó, helyszínen kialakított laza cellulóz (LFCI) hőszigetelő termékek vízszintes ülepedéssel és rövid idejű vízfelvétellel kapcsolatos teljesítményének osztályzásáról (C(2017)01143 - 2017/2578(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. február 24.

Utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Északi-tenger térsége tengeri környezetének védelmére irányuló halászati állományvédelmi intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2017/118 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (C(2017)01162 - 2017/2580(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. február 24.

Utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/1613 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a földrengés sújtotta olaszországi régiókban tevékenykedő állattenyésztők tekintetében történő módosításáról (C(2017)01163 - 2017/2575(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. február 17.

Utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/755 európai parlamenti és tanácsi rendelet Kazahsztánnak a rendelet I. mellékletében szereplő országok jegyzékéből való törlése tekintetében történő módosításáról (C(2017)01184 - 2017/2581(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. február 24.

Utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékek behozatalára vonatkozó kiegészítő vámok megállapításáról szóló 673/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról (C(2017)01202 - 2017/2579(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. február 24.

Utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

Felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezete, mely esetében meghosszabbították a kifogás benyújtásának határidejét:

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 510/2011/EUeurópai parlamenti és tanácsi rendelet I.mellékletének a 2013-ban, 2014-ben és 2015-ben nyilvántartásba vett új könnyű haszongépjárművek tömege alakulásának figyelembevétele érdekében történő módosításáról C(2016)08395 - 2016/3046(DEA)

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. december 14.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: 2 hónappal a Tanács kérésére.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI (az eljárássi szabályzat 54. cikke)

Vélemény: ITRE (az eljárássi szabályzat 54. cikke)


10. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és továbbképzéséről szóló 2003/59/EKirányelv és a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EKirányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2017)0047 - C8-0025/2017 – 2017/0015(COD))

A Szerződés 304. és 307. cikkével összhangban erről a javaslatról az elnök konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal, valamint a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

EMPL

- Javaslat a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló 182/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD))

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Javaslat a kettős adóztatással kapcsolatos európai uniós vitarendezési mechanizmusokról szóló tanácsi irányelvre (COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS))

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

IMCO

- Javaslat a Kanada, valamint az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló jegyzőkönyvnek az Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE))

utalva

illetékes :

TRAN

- Javaslat az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE))

utalva

illetékes :

TRAN

- Javaslat az adriai-tengeri kisméretű nyílt vízi állományokra és a halászatukra vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

ENVI

- Javaslat a villamos energia belső piacáról szóló európai parlamenti és a tanácsi rendeletre (átdolgozás) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

ECON, IMCO, JURI (az eljárási szabályzat 104. cikke)

- Javaslat a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozás) (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

ENVI, BUDG, ECON, IMCO, JURI (az eljárási szabályzat 104. cikke)

- Javaslat a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának támogatásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozás) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

PETI, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (az eljárási szabályzat 104. cikke)

- Javaslat az INF 1/2017. számú előirányzat-átcsoportosításra – Bíróság (N8-0005/2017 - C8-0036/2017 - 2017/2031(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- A DEC 02/2017. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N8-0006/2017 - C8-0096/2017 - 2017/2032(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

2) a parlamenti bizottságok

2.1) jelentések

- Jelentés a tenyésztett nyulak védelmére vonatkozó minimumkövetelményekről (2016/2077(INI)) - AGRI bizottság - Előadó: Stefan Eck (A8-0011/2017)

- Jelentés az EU közös kereskedelempolitikájáról a vadon élő állatokkal és növényekkel kapcsolatos fenntarthatóság által támasztott követelmények összefüggésében (2016/2054(INI)) - INTA bizottság - Előadó: Emma McClarkin (A8-0012/2017)

- ***I Jelentés az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv, az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

- Jelentés a felelősségteljes lótartásról és -gondozásról (2016/2078(INI)) - AGRI bizottság - Előadó: Julie Girling (A8-0014/2017)

- Jelentés a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó „Európa a polgárokért” program létrehozásáról szóló, 2014. április 14-i 390/2014/EU tanácsi rendelet végrehajtásáról (2015/2329(INI)) - CULT bizottság - Előadó: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Liechtensteini Hercegség közötti, a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (12852/2016 - C8-0515/2016 - 2016/0247(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Josef Weidenholzer (A8-0025/2017)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (05748/2016 - C8-0171/2016 - 2015/0292(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Ramona Nicole Mănescu (A8-0027/2017)

- Jelentés a Kreatív Európa program (2014–2020) létrehozásáról és az 1718/2006/EK, az 1855/2006/EK és az 1041/2009/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1295/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (2015/2328(INI)) - CULT bizottság - Előadó: Silvia Costa (A8-0030/2017)

- Jelentés a gyógyszerekhez való hozzájutás javításának uniós lehetőségeiről (2016/2057(INI)) - ENVI bizottság - Előadó: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017)

- Jelentés az Európai Unión belüli e-demokráciáról: lehetőség és kihívások (2016/2008(INI)) - AFCO bizottság - Előadó: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017)

- Jelentés A Marine Le Pen mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2016/2295(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Laura Ferrara (A8-0047/2017)

2.2) ajánlások második olvasatra

- ***II Ajánlás második olvasatra az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állat-egészségügyi és állatjóléti szabályok, a növény-egészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (10755/1/2016 - C8-0015/2017 - 2013/0140(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Karin Kadenbach (A8-0022/2017)


11. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 27. cikke (3) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja az Európai Bizottság DEC 1/2017. sz. előirányzat-átcsoportosítását – III. fejezet – Bizottság.


12. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdéseket nyújtották be (az eljárási szabályzat 128. cikke):

—   (O-000149/2016) felteszi: Mady Delvaux, a JURI bizottság nevében, a Tanácshoz: Nemek közötti egyensúly az Európai Unió Bírósága bíráinak körében (2016/3025(RSP)) (B8-0203/2017);

—   (O-000008/2017) felteszi: Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom, Renate Weber, Javier Nart, Carolina Punset, Ivo Vajgl, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon és Marietje Schaake, az ALDE képviselőcsoport nevében, Claude Moraes és Seb Dance, az S&D képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen és Paloma López Bermejo, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az Egyesült Királyságban élő uniós polgárokat jelenleg megillető szabad mozgáshoz való jog megsértései, illetve a hat hónapra történő kiutasítás alkalmazása (2017/2572(RSP)) (B8-0204/2017).


13. Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása

A Tanács a következő dokumentumok hitelesített másolatát továbbította:

—   a Kanada, valamint az Európai Közösség és tagállamai között létrejött légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása miatt szükségessé vált módosításáról szóló jegyzőkönyv;

—   az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyv;

—   az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv;

—   az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv;

—   az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru között létrejött kereskedelmi megállapodáshoz csatolt, Ecuador csatlakozását figyelembe vevő csatlakozási jegyzőkönyv;

—   az Európai Unió és a Liechtensteini Hercegség közötti, a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodás;

—   az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kubai Köztársaság közötti, politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodás;

—   az Európai Unió és Koszovó* közötti, Koszovó uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó keretmegállapodás;

—   az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kanada közötti stratégiai partnerségi megállapodás;

—   az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Horvát Köztársaság engedményes listáján szereplő engedményeknek ezen ország Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás.

   * Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244 (1999) ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.


14. A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A Parlament által a 2016. II. októberi ülésen elfogadott állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll az Europarl weboldalon.


15. Ügyrend

Felszólal: Terry Reintke Deniz Yücel, a Die Welt német napilap tudósítója és más, jelenleg Törökországban fogva tartott újságírók ügyéről, (Az elnök emlékeztet a véleménynyilvánítás szabadságának védelmére irányuló kötelezettségvállalására), Barbara Spinelli az elnök legutóbbi nyilatkozatairól, amelyeket a menekültek befogadására szolgáló líbiai táborokról tett (Az elnök kifejti nyilatkozatainak tartalmát), Tomáš Zdechovský az eljárási szabályzat alkalmazásáról, és Petras Auštrevičius a 2014. februári ukrán forradalom harmadik évfordulójáról.

°
° ° °

Kiosztották a 2017. I. márciusi plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 600.409/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 149a. cikke):

Szerda

Az elnök a képviselőcsoportokkal folytatott konzultációt követően a végleges napirendtervezet alábbi módosításait javasolja:

—   a napirend 1. pontjaként beilleszteni a Bizottság elnökének a nyilatkozatát: „Fehér könyv Európa jövőjéről”;

—   a II. márciusi ülésre áttenni Ramón Jáuregui Atondo jelentését: e-demokrácia az EU-ban: lehetőségek és kihívások (A8-0041/2017);

—   24 óráig meghosszabbítani az ülést.

A Parlament jóváhagyja a változtatásokat.

Csütörtök

Az elnök bejelenti, hogy mivel a JURI bizottság elfogadta Laura Ferrara jelentését: Marine Le Pen mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A8-0047/2017), azt felveszik a holnapi szavazások órájának napirendjébe.

Az ügyrendet megállapítják.


16. A Bizottság elnökének nyilatkozata az Európa jövőjéről szóló fehér könyvről

Az elnök a vita bevezetéseként rövid nyilatkozatot tesz.

Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ulrike Trebesius, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Vicky Maeijer, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane James, független, Paulo Rangel, Maria João Rodrigues, Anders Primdahl Vistisen, Josep-Maria Terricabras, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Herbert Reul, Kathleen Van Brempt, Pascal Durand, Marco Valli, Janusz Lewandowski, Pervenche Berès, Fabio Massimo Castaldo, Franck Proust, Elena Valenciano, Peter Lundgren, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Gunnar Hökmark, Tanja Fajon, Viviane Reding, Roberto Gualtieri és Victor Boştinaru.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas és Krisztina Morvai.

Felszólal: Jean-Claude Juncker.


ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

17. Az Európai Tanács március 9–10-i ülésének előkészítése (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács március 9–10-i ülésének előkészítése (2017/3019(RSP))

Chris Agius (a Tanács soros elnöke), Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke) és Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Françoise Grossetête, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Geoffrey Van Orden, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Pavel Telička, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Miguel Viegas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Steeve Briois, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Krisztina Morvai, független.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: György Schöpflin, Tanja Fajon, Anna Elżbieta Fotyga, Javier Couso Permuy, Mario Borghezio, Tibor Szanyi, a vita menetéről, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Udo Voigt, Ramón Jáuregui Atondo, Pervenche Berès és Tonino Picula.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias és Ana Gomes.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos és Chris Agius.

A vitát berekesztik.


18. A migráns gyerekek eltűnésének kezelése Európában (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A migráns gyerekek eltűnésének kezelése Európában (2017/2566(RSP))

Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Anna Maria Corazza Bildt, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Monica Macovei, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marina Albiol Guzmán, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mara Bizzotto, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Agustín Díaz de Mera García Consuegra és Caterina Chinnici.

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

Felszólal: Anders Primdahl Vistisen, Nathalie Griesbeck, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Ryszard Czarnecki, Monika Hohlmeier, Péter Niedermüller, Notis Marias, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume és Juan Fernando López Aguilar.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward, João Pimenta Lopes, Doru-Claudian Frunzulică, Eleftherios Synadinos, Ana Gomes és Maria Grapini.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos.

A vitát berekesztik.


19. Nemek közötti bérszakadék (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Nemek közötti bérszakadék (2017/2567(RSP))

Chris Agius (a Tanács soros elnöke) és Věra Jourová (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Elisabeth Köstinger, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Evelyne GEBHARDT alelnök

Felszólal: Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Janusz Korwin-Mikke, Jana Žitňanská, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Angelika Mlinar, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, João Pimenta Lopes, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Anna Záborská, Vilija Blinkevičiūtė, Jadwiga Wiśniewska, Marian Harkin, Dominique Martin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pina Picierno, Julie Girling, Anna Hedh és Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić és Izaskun Bilbao Barandica.

Felszólal: Věra Jourová és Chris Agius.

A vitát berekesztik.


20. A családon belüli erőszak büntethetőségének közelmúltbeli részleges megszüntetése Oroszországban (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A családon belüli erőszak büntethetőségének közelmúltbeli részleges megszüntetése Oroszországban (2017/2570(RSP))

Věra Jourová (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Michael Gahler, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elena Valenciano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michaela Šojdrová, Monica Macovei, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Renate Weber, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Maria Lidia Senra Rodríguez, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Mylène Troszczynski, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Beatriz Becerra Basterrechea, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Mylène Troszczynski, és Jaromír Štětina.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Iratxe García Pérez, Anna Maria Corazza Bildt, Josef Weidenholzer és Liliana Rodrigues, Maria Corazza Bildt, Josef Weidenholzer, Liliana Rodrigues.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Patricija Šulin és Heidi Hautala.

Felszólal: Věra Jourová.

A vitát berekesztik.


21. Az Egyesült Királyságban élő uniós polgárokat jelenleg megillető szabad mozgáshoz való jog megsértései, illetve a hat hónapra történő kiutasítás alkalmazása (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000008/2017) felteszi: Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom, Renate Weber, Javier Nart, Carolina Punset, Ivo Vajgl, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon és Marietje Schaake, az ALDE képviselőcsoport nevében, Claude Moraes és Seb Dance, az S&D képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen és Paloma López Bermejo, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az Egyesült Királyságban élő uniós polgárokat jelenleg megillető szabad mozgáshoz való jog megsértései, illetve a hat hónapra történő kiutasítás alkalmazása (2017/2572(RSP)) (B8-0204/2017)

Catherine Bearder, Claude Moraes, Barbara Spinelli és Jean Lambert kifejti a kérdést.

Věra Jourová (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Roberta Metsola, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Richard Corbett, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anthea McIntyre, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Liadh Ní Riada és Seb Dance, Beatriz Becerra Basterrechea, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Matt Carthy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Raymond Finch, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Anneliese Dodds, Janice Atkinson, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Jeroen Lenaers, Soraya Post, Emil Radev, Victor Negrescu és Jiří Pospíšil.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Julie Ward, Notis Marias, Nicola Caputo és Branislav Škripek.

Felszólal: Věra Jourová.

A vitát berekesztik.


22. Nemek közötti egyensúly a Bíróság bíráinak körében (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000149/2016) felteszi: Mady Delvaux, a JURI bizottság nevében, a Tanácshoz: Nemek közötti egyensúly az Európai Unió Bírósága bíráinak körében (2016/3025(RSP)) (B8-0203/2017)

Mady Delvaux kifejti a kérdést.

Chris Agius (a Tanács soros elnöke) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Tadeusz Zwiefka, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jytte Guteland, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, António Marinho e Pinto, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gilles Lebreton, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Evelyn Regner.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Notis Marias és Jonathan Arnott.

Felszólal: Chris Agius.

A vitát berekesztik.


23. A kormányközi energiaügyi megállapodásokkal és jogilag nem kötelező erejű eszközökkel kapcsolatos információcsere-mechanizmus ***I (vita)

Jelentés a tagállamok és harmadik országok által kötött kormányközi energiaügyi megállapodásokra és nem kötelező erejű jogi eszközökre vonatkozó információcsere-mechanizmus létrehozásáról és a 994/2012/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

Zdzisław Krasnodębski előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja).

ELNÖKÖL:
Alexander Graf LAMBSDORFF alelnök

Felszólal: Bendt Bendtsen (az INTA bizottság véleményének előadója), Vladimir Urutchev, a PPE képviselőcsoport nevében, Miroslav Poche, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Angelika Mlinar, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Indrek Tarand, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Roger Helmer, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, és Jerzy Buzek.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias és Davor Škrlec.

Felszólal: Miguel Arias Cañete és Zdzisław Krasnodębski.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.3.2-i jegyzőkönyv, 6.4. pont .


24. A gyógyszerekhez való hozzájutás javításának lehetőségei (vita)

Jelentés a gyógyszerekhez való hozzájutás javításának uniós lehetőségeiről [2016/2057(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017)

Soledad Cabezón Ruiz előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja).

Felszólal: Piernicola Pedicini (a DEVE bizottság véleményének előadója), Eleonora Evi (a PETI bizottság véleményének előadója), Françoise Grossetête, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Carlos Zorrinho, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bolesław G. Piecha, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is:Janusz Korwin-Mikke, Gesine Meissner, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mireille D'Ornano, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Zoltán Balczó, független, Pál Csáky, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Kateřina Konečná, Damiano Zoffoli, Urszula Krupa, Luke Ming Flanagan, Andrey Kovatchev, Tiemo Wölken és Anna Záborská.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis és Soledad Cabezón Ruiz.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.3.2-i jegyzőkönyv, 6.6. pont .


25. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Andrejs Mamikins, José Inácio Faria, Anna Elżbieta Fotyga, Daniel Buda, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová, Josep-Maria Terricabras, Nicola Caputo, Marina Albiol Guzmán, László Tőkés, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Davor Škrlec, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Pál Csáky, Jordi Solé, Liadh Ní Riada és Marek Jurek.


26. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 600.409/OJJE).


27. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.40-kor berekesztik.

Klaus Welle

Antonio Tajani

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Caputo, Carthy, Carver, Castaldo, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stihler, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Karas, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat