Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2328(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0030/2017

Внесени текстове :

A8-0030/2017

Разисквания :

PV 02/03/2017 - 2
CRE 02/03/2017 - 2

Гласувания :

PV 02/03/2017 - 6.7
CRE 02/03/2017 - 6.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0062

Протокол
Четвъртък, 2 март 2017 г. - Брюксел

2. Изпълнението на програма „Творческа Европа“(разискване)
CRE

Доклад относно изпълнението на Регламент (ЕС) № 1295/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за създаване на програма „Творческа Европа“ (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Решения № 1718/2006/ЕО, № 1855/2006/ЕО и № 1041/2009/ЕО [2015/2328(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Silvia Costa (A8-0030/2017)

Silvia Costa представи доклада.

Изказа се Carlos Moedas (член на Комисията).

Изказаха се: Clare Moody (докладчик по становището на комисията BUDG), Bogdan Brunon Wenta, от името на групата PPE, Luigi Morgano, от името на групата S&D, Hans-Olaf Henkel, от името на групата ECR, Kaja Kallas, от името на групата ALDE, Martina Michels, от името на групата GUE/NGL, Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE, Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD, Dominique Bilde, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Sabine Verheyen, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Hans-Olaf Henkel, Момчил Неков, Julie Girling, Liadh Ní Riada, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Elena Gentile, Notis Marias, Francisco José Millán Mon, Monika Smolková, Kinga Gál, Alex Mayer, Santiago Fisas Ayxelà, Bogdan Andrzej Zdrojewski и Csaba Sógor.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Grapini, Ivana Maletić, Julie Ward, Nicola Caputo, Lefteris Christoforou и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се: Carlos Moedas и Silvia Costa.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.7 от протокола от 2.3.2017 г.

Правна информация - Политика за поверителност