Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2328(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0030/2017

Indgivne tekster :

A8-0030/2017

Forhandlinger :

PV 02/03/2017 - 2
CRE 02/03/2017 - 2

Afstemninger :

PV 02/03/2017 - 6.7
CRE 02/03/2017 - 6.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0062

Protokol
Torsdag den 2. marts 2017 - Bruxelles

2. Gennemførelsen af programmet Et Kreativt Europa(forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1295/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1718/2006/EF, nr. 1855/2006/EF og nr. 1041/2009/EF [2015/2328(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Silvia Costa (A8-0030/2017)

Silvia Costa forelagde betænkningen.

Indlæg af Carlos Moedas (medlem af Kommissionen).

Talere: Clare Moody (ordfører for udtalelse fra BUDG), Bogdan Brunon Wenta for PPE-Gruppen, Luigi Morgano for S&D-Gruppen, Hans-Olaf Henkel for ECR-Gruppen, Kaja Kallas for ALDE-Gruppen, Martina Michels for GUE/NGL-Gruppen, Helga Trüpel for Verts/ALE-Gruppen, Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen, Dominique Bilde for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Sabine Verheyen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Hans-Olaf Henkel, Momchil Nekov, Julie Girling, Liadh Ní Riada, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Elena Gentile, Notis Marias, Francisco José Millán Mon, Monika Smolková, Kinga Gál, Alex Mayer, Santiago Fisas Ayxelà, Bogdan Andrzej Zdrojewski og Csaba Sógor.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Grapini, Ivana Maletić, Julie Ward, Nicola Caputo, Lefteris Christoforou og Doru-Claudian Frunzulică.

Talere: Carlos Moedas og Silvia Costa.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.7 i protokollen af 2.3.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik