Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2328(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0030/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0030/2017

Keskustelut :

PV 02/03/2017 - 2
CRE 02/03/2017 - 2

Äänestykset :

PV 02/03/2017 - 6.7
CRE 02/03/2017 - 6.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0062

Pöytäkirja
Torstai 2. maaliskuuta 2017 - Bryssel

2. Luova Eurooppa -ohjelman täytäntöönpano(keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö Luova Eurooppa -ohjelman (2014–2020) perustamisesta ja päätösten N:o 1718/2006/EY, N:o 1855/2006/EY ja N:o 1041/2009/EY kumoamisesta 11. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1295/2013 täytäntöönpanosta [2015/2328(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Silvia Costa (A8-0030/2017)

Silvia Costa esitteli mietinnön.

Carlos Moedas (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Clare Moody (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bogdan Brunon Wenta PPE-ryhmän puolesta, Luigi Morgano S&D-ryhmän puolesta, Hans-Olaf Henkel ECR-ryhmän puolesta, Kaja Kallas ALDE-ryhmän puolesta, Martina Michels GUE/NGL-ryhmän puolesta, Helga Trüpel Verts/ALE-ryhmän puolesta, Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta, Dominique Bilde ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Sabine Verheyen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hans-Olaf Henkel, Momchil Nekov, Julie Girling, Liadh Ní Riada, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Elena Gentile, Notis Marias, Francisco José Millán Mon, Monika Smolková, Kinga Gál, Alex Mayer, Santiago Fisas Ayxelà, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Csaba Sógor.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria Grapini, Ivana Maletić, Julie Ward, Nicola Caputo, Lefteris Christoforou ja Doru-Claudian Frunzulică.

Puheenvuorot: Carlos Moedas ja Silvia Costa.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.3.2017, kohta 5.7.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö