Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2328(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0030/2017

Ingediende teksten :

A8-0030/2017

Debatten :

PV 02/03/2017 - 2
CRE 02/03/2017 - 2

Stemmingen :

PV 02/03/2017 - 6.7
CRE 02/03/2017 - 6.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0062

Notulen
Donderdag 2 maart 2017 - Brussel

2. Uitvoering van het programma "Creatief Europa"(debat)
CRE

Verslag over de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 1295/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2014-2020) en tot intrekking van de Besluiten nr. 1718/2006/EG, nr. 1855/2006/EG en nr. 1041/2009/EG [2015/2328(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Silvia Costa (A8-0030/2017)

Silvia Costa leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Carlos Moedas (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Clare Moody (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Bogdan Brunon Wenta, namens de PPE-Fractie, Luigi Morgano, namens de S&D-Fractie, Hans-Olaf Henkel, namens de ECR-Fractie, Kaja Kallas, namens de ALDE-Fractie, Martina Michels, namens de GUE/NGL-Fractie, Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie, Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie, Dominique Bilde, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Sabine Verheyen, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Hans-Olaf Henkel, Momchil Nekov, Julie Girling, Liadh Ní Riada, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Elena Gentile, Notis Marias, Francisco José Millán Mon, Monika Smolková, Kinga Gál, Alex Mayer, Santiago Fisas Ayxelà, Bogdan Andrzej Zdrojewski en Csaba Sógor.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Grapini, Ivana Maletić, Julie Ward, Nicola Caputo, Lefteris Christoforou en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Carlos Moedas en Silvia Costa.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.7 van de notulen van 2.3.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid