Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2328(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0030/2017

Teksty złożone :

A8-0030/2017

Debaty :

PV 02/03/2017 - 2
CRE 02/03/2017 - 2

Głosowanie :

PV 02/03/2017 - 6.7
CRE 02/03/2017 - 6.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0062

Protokół
Czwartek, 2 marca 2017 r. - Bruksela

2. Wdrażanie programu Kreatywna Europa(debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1295/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego program „Kreatywna Europa” (2014–2020) i uchylającego decyzje nr 1718/2006/WE, nr 1855/2006/WE i nr 1041/2009/WE [2015/2328(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Silvia Costa (A8-0030/2017)

Silvia Costa przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Carlos Moedas (członek Komisji).

Głos zabrali: Clare Moody (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG), Bogdan Brunon Wenta w imieniu grupy PPE, Luigi Morgano w imieniu grupy S&D, Hans-Olaf Henkel w imieniu grupy ECR, Kaja Kallas w imieniu grupy ALDE, Martina Michels w imieniu grupy GUE/NGL, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD, Dominique Bilde w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Sabine Verheyen, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Hansa-Olafa Henkla, Momchil Nekov, Julie Girling, Liadh Ní Riada, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Elena Gentile, Notis Marias, Francisco José Millán Mon, Monika Smolková, Kinga Gál, Alex Mayer, Santiago Fisas Ayxelà, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Csaba Sógor.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Maria Grapini, Ivana Maletić, Julie Ward, Nicola Caputo, Lefteris Christoforou i Doru-Claudian Frunzulică.

Głos zabrali: Carlos Moedas i Silvia Costa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.7 protokołu z dnia 2.3.2017.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności