Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2328(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0030/2017

Texte depuse :

A8-0030/2017

Dezbateri :

PV 02/03/2017 - 2
CRE 02/03/2017 - 2

Voturi :

PV 02/03/2017 - 6.7
CRE 02/03/2017 - 6.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0062

Proces-verbal
Joi, 2 martie 2017 - Bruxelles

2. Punerea în aplicare a programului „Europa creativă”(dezbatere)
CRE

Raport referitor la punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea programului „Europa creativă” (2014-2020) și de abrogare a Deciziilor nr. 1718/2006/CE, nr. 1855/2006/CE și nr. 1041/2009/CE [2015/2328(INI)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportoare: Silvia Costa (A8-0030/2017)

Silvia Costa și-a prezentat raportul.

A intervenit Carlos Moedas (membru al Comisiei).

Au intervenit: Clare Moody (raportoarea pentru aviz a Comisiei BUDG), Bogdan Brunon Wenta, în numele Grupului PPE, Luigi Morgano, în numele Grupului S&D, Hans-Olaf Henkel, în numele Grupului ECR, Kaja Kallas, în numele Grupului ALDE, Martina Michels, în numele Grupului GUE/NGL, Helga Trüpel, în numele Grupului Verts/ALE, Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD, Dominique Bilde, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Sabine Verheyen, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Hans-Olaf Henkel, Momchil Nekov, Julie Girling, Liadh Ní Riada, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Elena Gentile, Notis Marias, Francisco José Millán Mon, Monika Smolková, Kinga Gál, Alex Mayer, Santiago Fisas Ayxelà, Bogdan Andrzej Zdrojewski și Csaba Sógor.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria Grapini, Ivana Maletić, Julie Ward, Nicola Caputo, Lefteris Christoforou și Doru-Claudian Frunzulică.

Au intervenit: Carlos Moedas și Silvia Costa.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.7 al PV din 2.3.2017.

Notă juridică - Politica de confidențialitate