Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2328(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0030/2017

Ingivna texter :

A8-0030/2017

Debatter :

PV 02/03/2017 - 2
CRE 02/03/2017 - 2

Omröstningar :

PV 02/03/2017 - 6.7
CRE 02/03/2017 - 6.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0062

Protokoll
Torsdagen den 2 mars 2017 - Bryssel

2. Genomförande av programmet Kreativa Europa(debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1295/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av programmet Kreativa Europa (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1718/2006/EG, nr 1855/2006/EG och nr 1041/2009/EG [2015/2328(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Silvia Costa (A8-0030/2017)

Silvia Costa redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Carlos Moedas (ledamot av kommissionen).

Talare: Clare Moody (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Bogdan Brunon Wenta för PPE-gruppen, Luigi Morgano för S&D-gruppen, Hans-Olaf Henkel för ECR-gruppen, Kaja Kallas för ALDE-gruppen, Martina Michels för GUE/NGL-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Sabine Verheyen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hans-Olaf Henkel, Momchil Nekov, Julie Girling, Liadh Ní Riada, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Elena Gentile, Notis Marias, Francisco José Millán Mon, Monika Smolková, Kinga Gál, Alex Mayer, Santiago Fisas Ayxelà, Bogdan Andrzej Zdrojewski och Csaba Sógor.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Grapini, Ivana Maletić, Julie Ward, Nicola Caputo, Lefteris Christoforou och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Carlos Moedas och Silvia Costa.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.7 i protokollet av den 2.3.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy