Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2329(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0017/2017

Внесени текстове :

A8-0017/2017

Разисквания :

PV 02/03/2017 - 3
CRE 02/03/2017 - 3

Гласувания :

PV 02/03/2017 - 6.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0063

Протокол
Четвъртък, 2 март 2017 г. - Брюксел

3. Изпълнението на програма „Европа за гражданите“(разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад за изпълнението на Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета от 14 април 2014 година за създаване на програма „Европа за гражданите“ за периода 2014—2020 г. [2015/2329(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

María Teresa Giménez Barbat представи доклада.

Изказа се Julian King (член на Комисията).

Изказаха се: Lefteris Christoforou (докладчик по становището на комисията BUDG), Kazimierz Michał Ujazdowski (докладчик по становището на комисията AFCO), Santiago Fisas Ayxelà, от името на групата PPE, и Sylvie Guillaume, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Curzio Maltese, от името на групата GUE/NGL, Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Laurenţiu Rebega, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Sabine Verheyen, Krystyna Łybacka, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Dominique Bilde, Marlene Mizzi, Liadh Ní Riada, Luigi Morgano и Monika Smolková.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Bogdan Brunon Wenta, Maria Grapini и Seán Kelly.

Изказаха се: Julian King и María Teresa Giménez Barbat.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.8 от протокола от 2.3.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност