Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2329(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0017/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0017/2017

Keskustelut :

PV 02/03/2017 - 3
CRE 02/03/2017 - 3

Äänestykset :

PV 02/03/2017 - 6.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0063

Pöytäkirja
Torstai 2. maaliskuuta 2017 - Bryssel

3. Kansalaisten Eurooppa -ohjelman täytäntöönpano(keskustelu)
CRE

Mietintö Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta vuosina 2014–2020 14. huhtikuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 390/2014 täytäntöönpanosta [2015/2329(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

María Teresa Giménez Barbat esitteli mietinnön.

Julian King (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Lefteris Christoforou (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Kazimierz Michał Ujazdowski (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Santiago Fisas Ayxelà PPE-ryhmän puolesta ja Sylvie Guillaume S&D-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Curzio Maltese GUE/NGL-ryhmän puolesta, Helga Trüpel Verts/ALE-ryhmän puolesta, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Laurenţiu Rebega ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Sabine Verheyen, Krystyna Łybacka, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Dominique Bilde, Marlene Mizzi, Liadh Ní Riada, Luigi Morgano ja Monika Smolková.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Bogdan Brunon Wenta, Maria Grapini ja Seán Kelly.

Puheenvuorot: Julian King ja María Teresa Giménez Barbat.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.3.2017, kohta 5.8.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö