Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2329(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0017/2017

Ingediende teksten :

A8-0017/2017

Debatten :

PV 02/03/2017 - 3
CRE 02/03/2017 - 3

Stemmingen :

PV 02/03/2017 - 6.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0063

Notulen
Donderdag 2 maart 2017 - Brussel

3. Uitvoering van het programma "Europa voor de burger"(debat)
CRE

Verslag over de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 390/2014 van de Raad van 14 april 2014 tot vaststelling van het programma "Europa voor de burger" voor de periode 2014-2020 [2015/2329(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

María Teresa Giménez Barbat leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Julian King (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Lefteris Christoforou (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Kazimierz Michał Ujazdowski (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Santiago Fisas Ayxelà, namens de PPE-Fractie, en Sylvie Guillaume, namens de S&D-Fractie.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Curzio Maltese, namens de GUE/NGL-Fractie, Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Laurenţiu Rebega, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Sabine Verheyen, Krystyna Łybacka, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Dominique Bilde, Marlene Mizzi, Liadh Ní Riada, Luigi Morgano en Monika Smolková.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Bogdan Brunon Wenta, Maria Grapini en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Julian King en María Teresa Giménez Barbat.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.8 van de notulen van 2.3.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid