Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2329(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0017/2017

Teksty złożone :

A8-0017/2017

Debaty :

PV 02/03/2017 - 3
CRE 02/03/2017 - 3

Głosowanie :

PV 02/03/2017 - 6.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0063

Protokół
Czwartek, 2 marca 2017 r. - Bruksela

3. Wdrażanie programu Europa dla Obywateli(debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia rozporządzenia Rady (UE) nr 390/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. ustanawiającego program „Europa dla Obywateli” na lata 2014–2020 [2015/2329(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

María Teresa Giménez Barbat przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Julian King (członek Komisji).

Głos zabrali: Lefteris Christoforou (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Kazimierz Michał Ujazdowski (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO), Santiago Fisas Ayxelà w imieniu grupy PPE i Sylvie Guillaume w imieniu grupy S&D.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Curzio Maltese w imieniu grupy GUE/NGL, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Laurenţiu Rebega w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Sabine Verheyen, Krystyna Łybacka, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Dominique Bilde, Marlene Mizzi, Liadh Ní Riada, Luigi Morgano i Monika Smolková.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Bogdan Brunon Wenta, Maria Grapini i Seán Kelly.

Głos zabrali: Julian King i María Teresa Giménez Barbat.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.8 protokołu z dnia 2.3.2017.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności