Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2329(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0017/2017

Predkladané texty :

A8-0017/2017

Rozpravy :

PV 02/03/2017 - 3
CRE 02/03/2017 - 3

Hlasovanie :

PV 02/03/2017 - 6.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0063

Zápisnica
Štvrtok, 2. marca 2017 - Brusel

3. Vykonávanie programu Európa pre občanov(rozprava)
Doslovný zápis

Správa o vykonávaní nariadenia Rady (EÚ) č. 390/2014 zo 14. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje program „Európa pre občanov“ na obdobie rokov 2014 – 2020 [2015/2329(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

María Teresa Giménez Barbat uviedla správu.

V rozprave vystúpil Julian King (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Lefteris Christoforou (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Kazimierz Michał Ujazdowski (spravodajca výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Santiago Fisas Ayxelà v mene skupiny PPE a Sylvie Guillaume v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Curzio Maltese v mene skupiny GUE/NGL, Helga Trüpel v mene skupiny Verts/ALE, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Laurenţiu Rebega v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Sabine Verheyen, Krystyna Łybacka, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Dominique Bilde, Marlene Mizzi, Liadh Ní Riada, Luigi Morgano a Monika Smolková.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Bogdan Brunon Wenta, Maria Grapini a Seán Kelly.

Vystúpili: Julian King a María Teresa Giménez Barbat.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.8 zápisnice zo dňa 2.3.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia