Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2329(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0017/2017

Ingivna texter :

A8-0017/2017

Debatter :

PV 02/03/2017 - 3
CRE 02/03/2017 - 3

Omröstningar :

PV 02/03/2017 - 6.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0063

Protokoll
Torsdagen den 2 mars 2017 - Bryssel

3. Genomförandet av programmet Ett Europa för medborgarna(debatt)
CRE

Betänkande om genomförandet av rådets förordning (EU) nr 390/2014 av den 14 april 2014 om inrättande av programmet ”Ett Europa för medborgarna” för perioden 2014–2020 [2015/2329(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

María Teresa Giménez Barbat redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Julian King (ledamot av kommissionen).

Talare: Lefteris Christoforou (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Kazimierz Michał Ujazdowski (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Santiago Fisas Ayxelà för PPE-gruppen, och Sylvie Guillaume för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Curzio Maltese för GUE/NGL-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Laurenţiu Rebega för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Sabine Verheyen, Krystyna Łybacka, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Dominique Bilde, Marlene Mizzi, Liadh Ní Riada, Luigi Morgano och Monika Smolková.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Bogdan Brunon Wenta, Maria Grapini och Seán Kelly.

Talare: Julian King och María Teresa Giménez Barbat.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.8 i protokollet av den 2.3.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy