Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0292(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0027/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0027/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 02/03/2017 - 6.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0057

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017 - Βρυξέλλες

6.2. Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Λιβάνου (προσχώρηση της Κροατίας) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού)(ψηφοφορία)

Σύσταση για το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της για την ευρωμεσογειακή συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Λιβάνου, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση [05748/2016 - C8-0171/2016- 2015/0292(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Ramona Nicole Mănescu (A8-0027/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0057)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου