Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2986(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000142/2016 (B8-1820/2016)

Разисквания :

PV 14/12/2016 - 20
CRE 14/12/2016 - 20

Гласувания :

PV 02/03/2017 - 6.5

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 2 март 2017 г. - Брюксел

6.5. Задължения в областта на визовата реципрочност(гласуване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000142/2016), зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Комисията: Задължения в областта на визовата реципрочност в съответствие с член 1, параграф 4 от Регламент (EО) № 539/2001 (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016)

Разискването се състоя на 14 декември 2016 г. (точка 20 от протокола от 14.12.2016 г).

Предложение за резолюция, внесено съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, относно задълженията на Комисията в областта на визовата реципрочност, в съответствие с член 1, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 539/2001 (2016/2986(RSP)) (B8-0173/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се(P8_TA(2017)0060)

Правна информация - Политика за поверителност