Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2986(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000142/2016 (B8-1820/2016)

Συζήτηση :

PV 14/12/2016 - 20
CRE 14/12/2016 - 20

Ψηφοφορία :

PV 02/03/2017 - 6.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017 - Βρυξέλλες

6.5. Υποχρεώσεις στον τομέα της αμοιβαιότητας των θεωρήσεων(ψηφοφορία)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000142/2016) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Υποχρεώσεις στον τομέα της αμοιβαιότητας των θεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕK) αριθ. 539/2001 (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 14 Δεκεμβρίου 2016 (σημείο 20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2016).

Πρόταση ψηφίσματος η οποία κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού από τον Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, σχετικά με τις υποχρεώσεις της Επιτροπής στον τομέα της αμοιβαιότητας των θεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 (2016/2986(RSP)) (B8-0173/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται(P8_TA(2017)0060)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου