Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2986(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000142/2016 (B8-1820/2016)

Debatter :

PV 14/12/2016 - 20
CRE 14/12/2016 - 20

Omröstningar :

PV 02/03/2017 - 6.5

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 2 mars 2017 - Bryssel

6.5. Skyldigheter när det gäller ömsesidighet i fråga om viseringar(omröstning)

Fråga för muntligt besvarande (O-000142/2016) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till kommissionen: Skyldigheter när det gäller ömsesidighet i fråga om viseringar i enlighet med artikel 1.4 i förordning (EG) nr 539/2001 (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016)

Debatten hade ägt rum den 14 december 2016 (punkt 20 i protokollet av den 14.12.2016).

Resolutionsförslag från Claude Moraes, framlagt i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen, för utskottet LIBE, om kommissionens skyldigheter på området för ömsesidighet i fråga om viseringar i enlighet med artikel 1.4 i förordning (EG) nr 539/2001 (2016/2986(RSP)) (B8-0173/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs(P8_TA(2017)0060)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy