Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2328(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0030/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0030/2017

Συζήτηση :

PV 02/03/2017 - 2
CRE 02/03/2017 - 2

Ψηφοφορία :

PV 02/03/2017 - 6.7
CRE 02/03/2017 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0062

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017 - Βρυξέλλες

6.7. Eφαρμογή του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»(ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) και την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1718/2006/ΕΚ, αριθ. 1855/2006/ΕΚ και αριθ. 1041/2009/ΕΚ. [2015/2328(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Silvia Costa (A8-0030/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0062)

Παρεμβάσεις

Cristian Dan Preda και Franz Obermayr, επί της διεξαγωγής της ψηφοφορίας (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινήσεις).

Η Silvia Costa (εισηγήτρια) γνωστοποιεί ότι η συσκευή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στο έδρανό της δεν λειτούργησε κατά την τελική ψηφοφορία και δηλώνει ότι ήθελε να ψηφίσει υπέρ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου