Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2328(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0030/2017

Ingivna texter :

A8-0030/2017

Debatter :

PV 02/03/2017 - 2
CRE 02/03/2017 - 2

Omröstningar :

PV 02/03/2017 - 6.7
CRE 02/03/2017 - 6.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0062

Protokoll
Torsdagen den 2 mars 2017 - Bryssel

6.7. Genomförande av programmet Kreativa Europa(omröstning)
CRE

Betänkande om genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1295/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av programmet Kreativa Europa (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1718/2006/EG, nr 1855/2006/EG och nr 1041/2009/EG [2015/2328(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Silvia Costa (A8-0030/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0062)

Inlägg:

Cristian Dan Preda och Franz Obermayr, om omröstningens förlopp (talmannen gjorde förtydliganden).

Silvia Costa (föredragande), om att hennes omröstningsapparat inte hade fungerat vid slutomröstningen och att hon hade velat rösta för.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy