Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2329(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0017/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0017/2017

Συζήτηση :

PV 02/03/2017 - 3
CRE 02/03/2017 - 3

Ψηφοφορία :

PV 02/03/2017 - 6.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0063

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017 - Βρυξέλλες

6.8. Έφαρμογή του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες»(ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (EE) αριθ. 390/2014 του Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» για την περίοδο 2014-2020 [2015/2329(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0063)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου