Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 2 март 2017 г. - Брюксел

6. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


6.1. Искане за снемане на имунитета на Марин льо Пен(гласуване)

6.2. Асоцииране между ЕС и Ливан (предвид присъединяването на Хърватия) *** (член 150 от Правилника за дейността)(гласуване)

6.3. Споразумение между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн относно допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите *** (член 150 от Правилника за дейността)(гласуване)

6.4. Механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти в областта на енергетиката ***I (гласуване)

6.5. Задължения в областта на визовата реципрочност(гласуване)

6.6. Възможностите на ЕС за подобряване на достъпа до медикаменти(гласуване)

6.7. Изпълнението на програма „Творческа Европа“(гласуване)

6.8. Изпълнението на програма „Европа за гражданите“(гласуване)

6.9. Общата търговска политика на ЕС във връзка с неотложните въпроси, свързани с опазването на дивите видове(гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност