Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 2. marts 2017 - Bruxelles

6. Afstemningstid
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


6.1. Anmodning om ophævelse af Marine Le Pens immunitet(afstemning)

6.2. Protokol til Euro-Middelhavsaftalen om associering mellem EU og Libanon (Kroatiens tiltrædelse) *** (forretningsordenens artikel 150)(afstemning)

6.3. Aftale mellem EU og Liechtenstein om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til de ydre grænser og visumpolitikken *** (forretningsordenens artikel 150)(afstemning)

6.4. Indførelse af en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende mellemstatslige aftaler og ikke-bindende instrumenter på energiområdet ***I (afstemning)

6.5. Forpligtelser på området visumgensidighed(afstemning)

6.6. EU's muligheder for forbedring af adgangen til lægemidler(afstemning)

6.7. Gennemførelsen af programmet Et Kreativt Europa(afstemning)

6.8. Gennemførelsen af programmet Europa for Borgerne(afstemning)

6.9. EU's fælles handelspolitik i forbindelse med tvingende hensyn til bæredygtigheden for vilde dyr og planter(afstemning)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik