Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017 - Βρυξέλλες

6. Ώρα των ψηφοφοριών
Πλήρη Πρακτικά

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


6.1. Αίτηση άρσης της ασυλίας της Marine Le Pen(ψηφοφορία)

6.2. Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Λιβάνου (προσχώρηση της Κροατίας) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού)(ψηφοφορία)

6.3. Συμφωνία ΕΕ-Λιχτενστάιν για συμπληρωματικούς κανόνες σχετικά με το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων *** (άρθρο 150 του Κανονισμού)(ψηφοφορία)

6.4. Μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες και τις μη δεσμευτικές πράξεις στον τομέα της ενέργειας ***I (ψηφοφορία)

6.5. Υποχρεώσεις στον τομέα της αμοιβαιότητας των θεωρήσεων(ψηφοφορία)

6.6. Οι επιλογές της ΕΕ για τη βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα(ψηφοφορία)

6.7. Eφαρμογή του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»(ψηφοφορία)

6.8. Έφαρμογή του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες»(ψηφοφορία)

6.9. Η κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλει η βιωσιμότητα της άγριας πανίδας(ψηφοφορία)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου