Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 2. ožujka 2017. - Bruxelles

6. Glasovanje
CRE

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


6.1. Zahtjev za ukidanje imuniteta Marine Le Pen(glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Marine Le Pen [2016/2295(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Laura Ferrara (A8-0047/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0056)


6.2. Euro-mediteranski sporazum između EU-a i Libanona (pristupanje Hrvatske) *** (članak 150. Poslovnika)(glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Libanonske Republike, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji [05748/2016 - C8-0171/2016- 2015/0292(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Ramona Nicole Mănescu (A8-0027/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0057)

Parlament je odobrio sklapanje protokola.


6.3. Sporazum između EU-a i Lihtenštajna o dodatnim pravilima za instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza *** (članak 150. Poslovnika)(glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju u ime Europske unije Sporazuma između Europske unije i Kneževine Lihtenštajna o dodatnim pravilima za instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza kao dio Fonda za unutarnju sigurnost za razdoblje 2014. – 2020. [12852/2016 - C8-0515/2016 - 2016/0247(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Josef Weidenholzer (A8-0025/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0058)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


6.4. Mehanizam razmjene informacija s obzirom na međuvladine sporazume i neobvezujuće instrumente u području energetike ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi mehanizma razmjene informacija s obzirom na međuvladine sporazume i neobvezujuće instrumente između država članica i trećih zemalja u području energetike te stavljanju izvan snage Odluke br. 994/2012/EU [COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2017)0059)


6.5. Obveze u području viznog reciprociteta(glasovanje)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000142/2016) koje je postavio Claude Moraes, u ime Odbora LIBE, Komisiji: Obveze u području viznog reciprociteta u skladu s člankom 1. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 539/2001 (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016)

Rasprava je održana 14. prosinca 2016. (točka 20 zapisnika od 14.12.2016.).

Prijedlog rezolucije koji je u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika podnio Claude Moraes, u ime Odbora LIBE, o obvezama Komisije u području viznog reciprociteta u skladu s člankom 1. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 539/2001 (2016/2986(RSP)) (B8-0173/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen(P8_TA(2017)0060)


6.6. Mogućnosti za poboljšanje pristupa lijekovima(glasovanje)

Izvješće o mogućnostima EU-a za poboljšanje pristupa lijekovima [2016/2057(INI)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (koji je podnio Klub zastupnika ENF-a)

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0061)


6.7. Provedba programa Kreativna Europa(glasovanje)

Izvešće o provedbi Uredbe (EU) br. 1295/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa Kreativna Europa (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage odluka br. 1718/2006/EZ, br. 1855/2006/EZ i br. 1041/2009/EZ [2015/2328(INI)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestiteljica: Silvia Costa (A8-0030/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0062)

Govorili su:

Cristian Dan Preda i Franz Obermayr o odvijanju glasovanja (predsjednik je dao pojašnjenja).

Silvia Costa (izvjestiteljica) koja je izjavila da njezino glasačko mjesto nije bilo ispravno tijekom glasovanja te da je željela glasovati za.


6.8. Provedba programa Europa za građane(glasovanje)

Izvješće o Uredbi Vijeća (EU) br. 390/2014 od 14. travnja 2014. o uspostavljanju programa „Europa za građane” za razdoblje 2014. – 2020. [2015/2329(INI)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestiteljica: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0063)


6.9. Zajednička trgovinska politika u kontekstu imperativa očuvanja divlje faune i flore(glasovanje)

Izvješće o zajedničkoj trgovinskoj politici EU-a u kontekstu imperativa očuvanja divlje faune i flore [2016/2054(INI)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestiteljica: Emma McClarkin (A8-0012/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0064)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti