Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 2 maart 2017 - Brussel

6. Stemmingen
Volledige verslagen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


6.1. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Marine Le Pen(stemming)

6.2. Euro-mediterrane overeenkomst EU-Libanon (toetreding van Kroatië) *** (artikel 150 van het Reglement)(stemming)

6.3. Overeenkomst EU-Liechtenstein betreffende aanvullende regels met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa *** (artikel 150 van het Reglement)(stemming)

6.4. Mechanisme voor informatie-uitwisseling met betrekking tot intergouvernementele overeenkomsten en niet-bindende instrumenten op energiegebied ***I (stemming)

6.5. Verplichtingen op het gebied van visumwederkerigheid(stemming)

6.6. Opties voor een betere toegang tot geneesmiddelen(stemming)

6.7. Uitvoering van het programma "Creatief Europa"(stemming)

6.8. Uitvoering van het programma "Europa voor de burger"(stemming)

6.9. Gemeenschappelijk handelsbeleid in de context van duurzaamheidsvereisten voor natuurlijke fauna(stemming)
Juridische mededeling - Privacybeleid