Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 2. marca 2017 - Brusel

6. Hlasovanie
Doslovný zápis

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


6.1. Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Marine Le Penovej(hlasovanie)

6.2. Euro-stredomorská dohoda medzi EÚ a Libanonom (pristúpenie Chorvátska) *** (článok 150 rokovacieho poriadku)(hlasovanie)

6.3. Dohoda medzi EÚ a Lichtenštajnskom o dodatočných pravidlách v súvislosti s nástrojom pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz *** (článok 150 rokovacieho poriadku)(hlasovanie)

6.4. Mechanizmus výmeny informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody a nezáväzné nástroje v oblasti energetiky ***I (hlasovanie)

6.5. Povinnosti v oblasti vízovej reciprocity(hlasovanie)

6.6. Možnosti EÚ na zlepšenie prístupu k liekom(hlasovanie)

6.7. Vykonávanie programu Kreatívna Európa(hlasovanie)

6.8. Vykonávanie programu Európa pre občanov(hlasovanie)

6.9. Spoločná obchodná politika v kontexte naliehavých požiadaviek na zachovanie voľne žijúcich druhov(hlasovanie)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia