Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 2 mars 2017 - Bryssel

6. Omröstning
Fullständigt förhandlingsreferat

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


6.1. Begäran om upphävande av Marine Le Pens immunitet(omröstning)

6.2. Europa–Medelhavsavtalet mellan EU och Libanon (Kroatiens anslutning) *** (artikel 150 i arbetsordningen)(omröstning)

6.3. Avtal mellan EU och Liechtenstein om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering *** (artikel 150 i arbetsordningen)(omröstning)

6.4. Mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument på energiområdet ***I (omröstning)

6.5. Skyldigheter när det gäller ömsesidighet i fråga om viseringar(omröstning)

6.6. Alternativ för att förbättra tillgången till läkemedel(omröstning)

6.7. Genomförande av programmet Kreativa Europa(omröstning)

6.8. Genomförandet av programmet Ett Europa för medborgarna(omröstning)

6.9. Gemensam handelspolitik i samband med tvingande hänsyn till hållbarheten för vilda djur och växter(omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy