Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 2 marca 2017 r. - Bruksela

7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Zdzisława Krasnodębskiego - A8-0305/2016
Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska, Rosa D'Amato, Notis Marias i Stanislav Polčák

Zobowiązania w obszarze wzajemności wizowej - B8-0173/2017
Momchil Nekov, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Soledad Cabezón Ruiz - A8-0040/2017
Urszula Krupa, Michela Giuffrida, Rosa D'Amato, Notis Marias, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Anna Záborská i Nicola Caputo

Sprawozdanie Silvii Costy - A8-0030/2017
Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský i Stefano Maullu

Sprawozdanie Maríi Teresy Giménez Barbat - A8-0017/2017
Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Notis Marias, Nicola Caputo, Csaba Sógor i Tomáš Zdechovský

Sprawozdanie Emmy McClarkin - A8-0012/2017
Jadwiga Wiśniewska.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności