Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 2. marts 2017 - Bruxelles

8. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Flavio Zanonato havde meddelt, at hans afstemningsanlæg ikke havde virket under den endelige afstemning om Silvia Costas betænkning (A8-0030/2017), og at han ville have stemt for.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik