Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 2 maart 2017 - Brussel

8. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

Flavio Zanonato heeft laten weten dat zijn stemapparaat niet werkte bij de eindstemming over het verslag Silvia Costa (A8-0030/2017) en dat hij vóór had willen stemmen.

Juridische mededeling - Privacybeleid