Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 2. března 2017 - Brusel

9. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Absolutorium 2015: Souhrnný rozpočet EU - Evropská komise (05876/2017 [01] - C8-0037/2017 - 2016/2151(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium 2015: Souhrnný rozpočet EU - Výkonné agentury (05874/2017 - C8-0038/2017 - 2016/2151(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium 2015: Souhrnný rozpočet EU - Evropský parlament (05876/2017 [02] - C8-0039/2017 - 2016/2152(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium 2015: Souhrnný rozpočet EU - Evropská rada a Rada (05876/2017 [03] - C8-0040/2017 - 2016/2153(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium 2015: Souhrnný rozpočet EU - Soudní dvůr (05876/2017 [04] - C8-0041/2017 - 2016/2154(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium 2015: Souhrnný rozpočet EU - Účetní dvůr (05876/2017 [05] - C8-0042/2017 - 2016/2155(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium 2015: Souhrnný rozpočet EU - Evropský hospodářský a sociální výbor (05876/2017 [06] - C8-0043/2017 - 2016/2156(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium 2015: Souhrnný rozpočet EU - Výbor regionů (05876/2017 [07] - C8-0044/2017 - 2016/2157(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium 2015: Souhrnný rozpočet EU - Evropský veřejný ochránce práv (05876/2017 [08] - C8-0045/2017 - 2016/2158(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium 2015: Souhrnný rozpočet EU - Evropský inspektor ochrany údajů (05876/2017 [09] - C8-0046/2017 - 2016/2159(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

JURI, LIBE

- Absolutorium 2015: Souhrnný rozpočet EU - Evropská služba pro vnější činnost (05876/2017 [10] - C8-0047/2017 - 2016/2160(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Absolutorium 2015: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) (05873/2017 [01] - C8-0048/2017 - 2016/2161(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL, ITRE

- Absolutorium 2015: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) (05873/2017 [02] - C8-0049/2017 - 2016/2162(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Absolutorium 2015: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) (05873/2017 [03] - C8-0050/2017 - 2016/2163(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutorium 2015: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) (05873/2017 [04] - C8-0051/2017 - 2016/2164(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, LIBE

- Absolutorium 2015: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) (05873/2017 [05] - C8-0052/2017 - 2016/2166(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Absolutorium 2015: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) (05873/2017 [06] - C8-0053/2017 - 2016/2167(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Absolutorium 2015: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) (05873/2017 [07] - C8-0054/2017 - 2016/2168(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

CULT

- Absolutorium 2015: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) (05873/2017 [08] - C8-0055/2017 - 2016/2169(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Absolutorium 2015: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust) (05873/2017 [09] - C8-0056/2017 - 2016/2170(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutorium 2015: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) (05873/2017 [10] - C8-0057/2017 - 2016/2171(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Absolutorium 2015: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (AESM) (05873/2017 [11] - C8-0058/2017 - 2016/2172(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Absolutorium 2015: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) (05873/2017 [12] - C8-0059/2017 - 2016/2173(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Absolutorium 2015: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) (05873/2017 [13] - C8-0060/2017 - 2016/2174(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Absolutorium 2015: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (05873/2017 [14] - C8-0061/2017 - 2016/2175(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Absolutorium 2015: Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (05873/2017 [15] - C8-0062/2017 - 2016/2176(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutorium 2015: Evropská agentura pro železnice (ERA) (05873/2017 [16] - C8-0063/2017 - 2016/2177(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Absolutorium 2015: Evropská policejní akademie (CEPOL) (05873/2017 [17] - C8-0064/2017 - 2016/2178(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutorium 2015: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX) (05873/2017 [18] - C8-0065/2017 - 2016/2179(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, LIBE

- Absolutorium 2015: Agentura pro evropský globální navigační družicový systém (GNSS) (05873/2017 [19] - C8-0066/2017 - 2016/2180(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutorium 2015: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) (05873/2017 [20] - C8-0067/2017 - 2016/2181(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PECH

- Absolutorium 2015: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (05873/2017 [21] - C8-0068/2017 - 2016/2182(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Absolutorium 2015: Zásobovací agentura Euratomu (AA) (05873/2017 [22] - C8-0069/2017 - 2016/2183(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutorium 2015: Evropský policejní úřad (Europol) (05873/2017 [23] - C8-0070/2017 - 2016/2184(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutorium 2015: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (05873/2017 [24] - C8-0071/2017 - 2016/2185(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

FEMM

- Absolutorium 2015: Evropský orgán pro bankovnictví (ABE) (05873/2017 [25] - C8-0072/2017 - 2016/2186(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Absolutorium 2015: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (05873/2017 [26] - C8-0073/2017 - 2016/2187(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL, ECON

- Absolutorium 2015: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (05873/2017 [27] - C8-0074/2017 - 2016/2188(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Absolutorium 2015: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) (05873/2017 [28] - C8-0075/2017 - 2016/2189(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutorium 2015: Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) (05873/2017 [29] - C8-0076/2017 - 2016/2190(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Absolutorium 2015: Evropský inovační a technologický institut (EIT) (05873/2017 [30] - C8-0077/2017 - 2016/2191(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutorium 2015: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (05873/2017 [31] - C8-0078/2017 - 2016/2192(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutorium 2015: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (EU-LISA) (05873/2017 [32] - C8-0079/2017 - 2016/2193(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutorium 2015: Všeobecný rozpočet EU - 8. ERF (05376/2017 - C8-0081/2017 - 2016/2202(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Absolutorium 2015: Všeobecný rozpočet EU - 9. ERF (05377/2017 - C8-0082/2017 - 2016/2202(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Absolutorium 2015: Všeobecný rozpočet EU - 10. ERF (05378/2017 - C8-0083/2017 - 2016/2202(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Absolutorium 2015: Všeobecný rozpočet EU - 11. ERF (05379/2017 - C8-0084/2017 - 2016/2202(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Absolutorium 2015 - Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy (ITER) (05875/2017 [01] - C8-0085/2017 - 2016/2194(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutorium 2015: Společný podnik – Bezpečnost letecké navigace (SESAR) (05875/2017 [02] - C8-0086/2017 - 2016/2195(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Absolutorium 2015: Společný podnik - letecký průmysl a životní prostředí (CLEAN SKY) (05875/2017 [03] - C8-0087/2017 - 2016/2196(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE, TRAN

- Absolutorium 2015: Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BBI) (05875/2017 [04] - C8-0088/2017 - 2016/2197(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, REGI

- Absolutorium 2015: Společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IIL) (05875/2017 [05] - C8-0089/2017 - 2016/2198(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE

- Absolutorium 2015: Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH) (05875/2017 [06] - C8-0090/2017 - 2016/2199(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutorium 2015: Společný podnik ECSEL (05875/2017 [07] - C8-0091/2017 - 2016/2201(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o depresi (B8-0119/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Martin. Návrh usnesení o zachování pracovních poměrů se staršími pracovníky a předávání znalostí (B8-0127/2017)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Bernard Monot a Mylène Troszczynski. Návrh usnesení o ústupcích evropských orgánů vůči radikálnímu islámu (B8-0128/2017)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Steeve Briois. Návrh usnesení o zablokování procesu přistoupení Chorvatska k schengenskému prostoru (B8-0129/2017)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Návrh usnesení o obchodování s technologiemi pro sledování (B8-0130/2017)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Antanas Guoga, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella a Ramon Tremosa i Balcells. Návrh usnesení o podpoře zachování dědictví etnických menšin v Evropě (B8-0131/2017)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

CULT

- Mireille D'Ornano a Sophie Montel. Návrh usnesení o ochraně gepardů (B8-0132/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o podpoře věnované podrobné studii o hrozbách pro biologickou rozmanitost způsobených Evropskou unií a zaznamenaných na jejím území (B8-0134/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

INTA

- Nuno Melo. Návrh usnesení o užívání konopí (B8-0135/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

LIBE

- Lorenzo Fontana. Návrh usnesení o informování o problematice nových drog (B8-0136/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

LIBE

- Mireille D'Ornano a Sophie Montel. Návrh usnesení o zavedení kontrol kamerovým systémem na evropských jatkách (B8-0137/2017)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Martina Anderson, Pascal Arimont, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Beatriz Becerra Basterrechea, Michał Boni, Lynn Boylan, Udo Bullmann, Nicola Caputo, Nessa Childers, Lefteris Christoforou, Anna Maria Corazza Bildt, Seb Dance, Mady Delvaux, Stefan Eck, Ismail Ertug, Jonás Fernández, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy, Tania González Peñas, Antanas Guoga, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Liisa Jaakonsaari, Josu Juaristi Abaunz, Benedek Jávor, Sajjad Karim, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Dietmar Köster, Jo Leinen, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, Bronis Ropė, Alfred Sant, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Molly Scott Cato, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, Catherine Stihler, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Hilde Vautmans, Julie Ward, Tiemo Wölken, Sophia in 't Veld, Matthijs van Miltenburg a Ivan Štefanec. Návrh usnesení o boji proti diskriminaci na základě rasy, náboženského vyznání a státní příslušnosti (B8-0138/2017)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

Právní upozornění - Ochrana soukromí