Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 2. marts 2017 - Bruxelles

9. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Kommissionen (05876/2017 [01] - C8-0037/2017 - 2016/2151(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Decharge 2015: EU's almindelige budget - Forvaltningsorganer (05874/2017 - C8-0038/2017 - 2016/2151(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet (05876/2017 [02] - C8-0039/2017 - 2016/2152(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Decharge 2015: EU's almindelige budget - Rådet og Det Europæiske Råd (05876/2017 [03] - C8-0040/2017 - 2016/2153(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Dechargge 2015: EU's almindelige budget - Domstolen (05876/2017 [04] - C8-0041/2017 - 2016/2154(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Decharge 2015: EU's almindelige budget - Den Europæiske Revisionsret (05876/2017 [05] - C8-0042/2017 - 2016/2155(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Decharge 2015: EU's almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (05876/2017 [06] - C8-0043/2017 - 2016/2156(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Decharge 2015: EU's almindelige budget - Regionsudvalget (05876/2017 [07] - C8-0044/2017 - 2016/2157(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Decharge 2015: EU's almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand (05876/2017 [08] - C8-0045/2017 - 2016/2158(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Decharge 2015: EU's almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (05876/2017 [09] - C8-0046/2017 - 2016/2159(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

JURI, LIBE

- Decharge 2015: EU's almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (05876/2017 [10] - C8-0047/2017 - 2016/2160(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Decharge 2015: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (05873/2017 [01] - C8-0048/2017 - 2016/2161(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL, ITRE

- Decharge 2015: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) (05873/2017 [02] - C8-0049/2017 - 2016/2162(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Decharge 2015: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) (05873/2017 [03] - C8-0050/2017 - 2016/2163(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2015: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (OEDT) (05873/2017 [04] - C8-0051/2017 - 2016/2164(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, LIBE

- Decharge 2015: Det Europæiske Miljøagentur (EEA) (05873/2017 [05] - C8-0052/2017 - 2016/2166(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2015: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) (05873/2017 [06] - C8-0053/2017 - 2016/2167(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Decharge 2015: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT) (05873/2017 [07] - C8-0054/2017 - 2016/2168(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

CULT

- Decharge 2015: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (05873/2017 [08] - C8-0055/2017 - 2016/2169(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2015: Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust) (05873/2017 [09] - C8-0056/2017 - 2016/2170(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2015: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) (05873/2017 [10] - C8-0057/2017 - 2016/2171(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Decharge 2015: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) (05873/2017 [11] - C8-0058/2017 - 2016/2172(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Decharge 2015: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (05873/2017 [12] - C8-0059/2017 - 2016/2173(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Decharge 2015: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (05873/2017 [13] - C8-0060/2017 - 2016/2174(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2015: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) (05873/2017 [14] - C8-0061/2017 - 2016/2175(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2015: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (05873/2017 [15] - C8-0062/2017 - 2016/2176(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2015: Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) (05873/2017 [16] - C8-0063/2017 - 2016/2177(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Decharge 2015: Det Europæiske Politiakademi (Cepol) (05873/2017 [17] - C8-0064/2017 - 2016/2178(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2015: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) (05873/2017 [18] - C8-0065/2017 - 2016/2179(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, LIBE

- Decharge 2015: Det Europæiske GNSS-Agentur (GNSS) (05873/2017 [19] - C8-0066/2017 - 2016/2180(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2015: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) (05873/2017 [20] - C8-0067/2017 - 2016/2181(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PECH

- Decharge 2015: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) (05873/2017 [21] - C8-0068/2017 - 2016/2182(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2015: Euratoms Forsyningsagentur (Euratom) (05873/2017 [22] - C8-0069/2017 - 2016/2183(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2015: Den Europæiske Politienhed (Europol) (05873/2017 [23] - C8-0070/2017 - 2016/2184(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2015: Det Europæiske Ligestillingsinstitut (EIGE) (05873/2017 [24] - C8-0071/2017 - 2016/2185(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

FEMM

- Decharge 2015: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) (05873/2017 [25] - C8-0072/2017 - 2016/2186(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ECON

- Decharge 2015: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (05873/2017 [26] - C8-0073/2017 - 2016/2187(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL, ECON

- Decharge 2015: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (05873/2017 [27] - C8-0074/2017 - 2016/2188(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ECON

- Decharge 2015: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) (05873/2017 [28] - C8-0075/2017 - 2016/2189(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2015: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (05873/2017 [29] - C8-0076/2017 - 2016/2190(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, IMCO

- Absolutorium 2015: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) (05873/2017 [30] - C8-0077/2017 - 2016/2191(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2015: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (05873/2017 [31] - C8-0078/2017 - 2016/2192(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2015: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (05873/2017 [32] - C8-0079/2017 - 2016/2193(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2015: EU's almindelige budget - 8. EUF (05376/2017 - C8-0081/2017 - 2016/2202(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Decharge 2015: EU's almindelige budget - 9. EUF (05377/2017 - C8-0082/2017 - 2016/2202(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Decharge 2015: EU's almindelige budget - 10. EUF (05378/2017 - C8-0083/2017 - 2016/2202(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Decharge 2015: EU's almindelige budget - 11. EUF (05379/2017 - C8-0084/2017 - 2016/2202(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Decharge 2015: Den Internationale Fusionsenergiorganisation (ITER) (05875/2017 [01] - C8-0085/2017 - 2016/2194(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2015: Fællesforetagende - Luftfartssikkerhed (SESAR) (05875/2017 [02] - C8-0086/2017 - 2016/2195(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, TRAN

- Decharge 2015: Fællesforetagende - Luftfart og miljø (Clean Sky) (05875/2017 [03] - C8-0087/2017 - 2016/2196(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, ITRE, TRAN

- Decharge 2015: Fællesforetagende - Biobaserede industrier (BBI) (05875/2017 [04] - C8-0088/2017 - 2016/2197(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, REGI

- Decharge 2015: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI) (05875/2017 [05] - C8-0089/2017 - 2016/2198(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, ITRE

- Decharge 2015: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (BCB) (05875/2017 [06] - C8-0090/2017 - 2016/2199(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2015: Elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab (fællesforetagendet ECSEL) (05875/2017 [07] - C8-0091/2017 - 2016/2201(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

2) fra medlemmerne: beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om depression (B8-0119/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om fastholdelse af de ældre på arbejdsmarkedet og overførelse af viden (B8-0127/2017)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Bernard Monot og Mylène Troszczynski. Forslag til beslutning om de europæiske institutioners kompromiser med radikal islam (B8-0128/2017)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Steeve Briois. Forslag til beslutning om blokering af Kroatiens tiltrædelse af Schengenområdet (B8-0129/2017)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Forslag til beslutning om handelen med overvågningsteknologier (B8-0130/2017)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Antanas Guoga, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella og Ramon Tremosa i Balcells. Forslag til beslutning om støtte til bevarelsen af kulturarven for etniske minoriteter i Europa (B8-0131/2017)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

CULT

- Mireille D'Ornano og Sophie Montel. Forslag til beslutning om beskyttelse af geparden (B8-0132/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om iværksættelse af en undersøgelse til at se nærmere på truslerne mod biodiversiteten som forårsages af og registres i Den Europæiske Union (B8-0134/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

INTA

- Nuno Melo. Forslag til beslutning om brug af cannabis (B8-0135/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

LIBE

- Lorenzo Fontana. Forslag til beslutning om informationstiltag vedrørende nye narkotiske stoffer (B8-0136/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

LIBE

- Mireille D'Ornano og Sophie Montel. Forslag til beslutning om indførelse af videoovervågning på europæiske slagterier (B8-0137/2017)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Martina Anderson, Pascal Arimont, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Beatriz Becerra Basterrechea, Michał Boni, Lynn Boylan, Udo Bullmann, Nicola Caputo, Nessa Childers, Lefteris Christoforou, Anna Maria Corazza Bildt, Seb Dance, Mady Delvaux, Stefan Eck, Ismail Ertug, Jonás Fernández, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy, Tania González Peñas, Antanas Guoga, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Liisa Jaakonsaari, Josu Juaristi Abaunz, Benedek Jávor, Sajjad Karim, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Dietmar Köster, Jo Leinen, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, Bronis Ropė, Alfred Sant, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Molly Scott Cato, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, Catherine Stihler, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Hilde Vautmans, Julie Ward, Tiemo Wölken, Sophia in 't Veld, Matthijs van Miltenburg og Ivan Štefanec. Forslag til beslutning om bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af race, religion og nationalitet (B8-0138/2017)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik