Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 2. märts 2017 - Brüssel

9. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Komisjon (05876/2017 [01] - C8-0037/2017 - 2016/2151(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Rakendusametid (05874/2017 - C8-0038/2017 - 2016/2151(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Parlament (05876/2017 [02] - C8-0039/2017 - 2016/2152(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – nõukogu ja Euroopa Ülemkogu (05876/2017 [03] - C8-0040/2017 - 2016/2153(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kohus (05876/2017 [04] - C8-0041/2017 - 2016/2154(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kontrollikoda (05876/2017 [05] - C8-0042/2017 - 2016/2155(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (05876/2017 [06] - C8-0043/2017 - 2016/2156(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Regioonide Komitee (05876/2017 [07] - C8-0044/2017 - 2016/2157(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ombudsman (05876/2017 [08] - C8-0045/2017 - 2016/2158(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Andmekaitseinspektor (05876/2017 [09] - C8-0046/2017 - 2016/2159(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

JURI, LIBE

- Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa välisteenistus (05876/2017 [10] - C8-0047/2017 - 2016/2160(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (05873/2017 [01] - C8-0048/2017 - 2016/2161(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL, ITRE

- 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (05873/2017 [02] - C8-0049/2017 - 2016/2162(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (05873/2017 [03] - C8-0050/2017 - 2016/2163(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (05873/2017 [04] - C8-0051/2017 - 2016/2164(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI, LIBE

- 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Keskkonnaamet (05873/2017 [05] - C8-0052/2017 - 2016/2166(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (05873/2017 [06] - C8-0053/2017 - 2016/2167(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (05873/2017 [07] - C8-0054/2017 - 2016/2168(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

CULT

- 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ravimiamet (05873/2017 [08] - C8-0055/2017 - 2016/2169(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (05873/2017 [09] - C8-0056/2017 - 2016/2170(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Koolitusfond (05873/2017 [10] - C8-0057/2017 - 2016/2171(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Meresõiduohutuse Amet (05873/2017 [11] - C8-0058/2017 - 2016/2172(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Lennundusohutusamet (05873/2017 [12] - C8-0059/2017 - 2016/2173(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Toiduohutusamet (05873/2017 [13] - C8-0060/2017 - 2016/2174(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (05873/2017 [14] - C8-0061/2017 - 2016/2175(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (05873/2017 [15] - C8-0062/2017 - 2016/2176(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Raudteeagentuur (05873/2017 [16] - C8-0063/2017 - 2016/2177(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Politseikolledž (05873/2017 [17] - C8-0064/2017 - 2016/2178(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (05873/2017 [18] - C8-0065/2017 - 2016/2179(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AFET, LIBE

- 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa GNSSi Agentuur (05873/2017 [19] - C8-0066/2017 - 2016/2180(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kalanduskontrolli Amet (05873/2017 [20] - C8-0067/2017 - 2016/2181(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PECH

- 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kemikaaliamet (05873/2017 [21] - C8-0068/2017 - 2016/2182(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euratomi Tarneagentuur (05873/2017 [22] - C8-0069/2017 - 2016/2183(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Politseiamet (05873/2017 [23] - C8-0070/2017 - 2016/2184(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (05873/2017 [24] - C8-0071/2017 - 2016/2185(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

FEMM

- 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Pangandusjärelevalve (05873/2017 [25] - C8-0072/2017 - 2016/2186(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ECON

- 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (05873/2017 [26] - C8-0073/2017 - 2016/2187(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

EMPL, ECON

- 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (05873/2017 [27] - C8-0074/2017 - 2016/2188(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ECON

- 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (05873/2017 [28] - C8-0075/2017 - 2016/2189(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo (05873/2017 [29] - C8-0076/2017 - 2016/2190(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE, IMCO

- 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (05873/2017 [30] - C8-0077/2017 - 2016/2191(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (05873/2017 [31] - C8-0078/2017 - 2016/2192(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa amet (05873/2017 [32] - C8-0079/2017 - 2016/2193(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Kaheksas Euroopa Arengufond (05376/2017 - C8-0081/2017 - 2016/2202(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Üheksas Euroopa Arengufond (05377/2017 - C8-0082/2017 - 2016/2202(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Kümnes Euroopa Arengufond (05378/2017 - C8-0083/2017 - 2016/2202(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Üheteistkümnes Euroopa Arengufond (05379/2017 - C8-0084/2017 - 2016/2202(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Rahvusvaheline Termotuumaenergeetika Organisatsioon (05875/2017 [01] - C8-0085/2017 - 2016/2194(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – lennuliikluse ohutuse valdkonna ühisettevõte SESAR (05875/2017 [02] - C8-0086/2017 - 2016/2195(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE, TRAN

- 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Lennunduse ja keskkonna valdkonna ühisettevõte Clean Sky (05875/2017 [03] - C8-0087/2017 - 2016/2196(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ITRE, TRAN

- 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine - biotoorainel põhinevad tööstused (BPT) (05875/2017 [04] - C8-0088/2017 - 2016/2197(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE, REGI

- 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte (IMI 2) (05875/2017 [05] - C8-0089/2017 - 2016/2198(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ITRE

- 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte (05875/2017 [06] - C8-0090/2017 - 2016/2199(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine - Ühisettevõte ECSEL (Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel) (05875/2017 [07] - C8-0091/2017 - 2016/2201(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ITRE

2) parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek depressiooni kohta (B8-0119/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek eakate töötajate tööhõives hoidmise ja oskusteabe edasiandmise kohta (B8-0127/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Bernard Monot ja Mylène Troszczynski. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu institutsioonide kompromiteerimise kohta seoses radikaalse islamiga (B8-0128/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Steeve Briois. Resolutsiooni ettepanek Horvaatia Schengeni alaga ühinemise blokeerimise kohta (B8-0129/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Resolutsiooni ettepanek jälgimistehnoloogiaga kauplemise kohta (B8-0130/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Antanas Guoga, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella ja Ramon Tremosa i Balcells. Resolutsiooni ettepanek etniliste vähemuste pärandi säilitamise toetamise kohta Euroopas (B8-0131/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Mireille D'Ornano ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek gepardite kaitsmise kohta (B8-0132/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek uuringu edendamise kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu põhjustatud ja liidu bioloogilisele mitmekesisusele avalduva ohu suurenemist (B8-0134/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Nuno Melo. Resolutsiooni ettepanek kanepi tarbimise kohta (B8-0135/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Lorenzo Fontana. Resolutsiooni ettepanek uusi uimasteid käsitleva teavitustegevuse kohta (B8-0136/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Mireille D'Ornano ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek videojärelevalve kohustuslikuks muutmise kohta Euroopa tapamajades (B8-0137/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Martina Anderson, Pascal Arimont, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Beatriz Becerra Basterrechea, Michał Boni, Lynn Boylan, Udo Bullmann, Nicola Caputo, Nessa Childers, Lefteris Christoforou, Anna Maria Corazza Bildt, Seb Dance, Mady Delvaux, Stefan Eck, Ismail Ertug, Jonás Fernández, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy, Tania González Peñas, Antanas Guoga, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Liisa Jaakonsaari, Josu Juaristi Abaunz, Benedek Jávor, Sajjad Karim, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Dietmar Köster, Jo Leinen, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, Bronis Ropė, Alfred Sant, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Molly Scott Cato, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, Catherine Stihler, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Hilde Vautmans, Julie Ward, Tiemo Wölken, Sophia in 't Veld, Matthijs van Miltenburg ja Ivan Štefanec. Resolutsiooni ettepanek rassilise, usulise ja rahvusliku diskrimineerimise vastase võitluse kohta (B8-0138/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

Õigusteave - Privaatsuspoliitika