Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 2. ožujka 2017. - Bruxelles

9. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europska komisija (05876/2017 [01] - C8-0037/2017 - 2016/2151(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - izvršne agencije (05874/2017 - C8-0038/2017 - 2016/2151(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europski parlament (05876/2017 [02] - C8-0039/2017 - 2016/2152(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europsko vijeće i Vijeće (05876/2017 [03] - C8-0040/2017 - 2016/2153(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Sud (05876/2017 [04] - C8-0041/2017 - 2016/2154(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Revizorski sud (05876/2017 [05] - C8-0042/2017 - 2016/2155(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europski gospodarski i socijalni odbor (05876/2017 [06] - C8-0043/2017 - 2016/2156(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Odbor regija (05876/2017 [07] - C8-0044/2017 - 2016/2157(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europski ombudsman (05876/2017 [08] - C8-0045/2017 - 2016/2158(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europski nadzornik za zaštitu podataka (05876/2017 [09] - C8-0046/2017 - 2016/2159(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

JURI, LIBE

- Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - Europska služba za vanjsko djelovanje (05876/2017 [10] - C8-0047/2017 - 2016/2160(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Razrješnica za 2015.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) (05873/2017 [01] - C8-0048/2017 - 2016/2161(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL, ITRE

- Razrješnica za 2015.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND) (05873/2017 [02] - C8-0049/2017 - 2016/2162(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL

- Razrješnica za 2015.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) (05873/2017 [03] - C8-0050/2017 - 2016/2163(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Razrješnica za 2015.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) (05873/2017 [04] - C8-0051/2017 - 2016/2164(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI, LIBE

- Razrješnica za 2015.: Europska agencija za okoliš (AEE) (05873/2017 [05] - C8-0052/2017 - 2016/2166(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Razrješnica za 2015.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) (05873/2017 [06] - C8-0053/2017 - 2016/2167(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL

- Razrješnica za 2015.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT) (05873/2017 [07] - C8-0054/2017 - 2016/2168(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

CULT

- Razrješnica za 2015.: Europska agencija za lijekove (EMA) (05873/2017 [08] - C8-0055/2017 - 2016/2169(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Razrješnica za 2015.: Ured Europske unije za pravosudnu suradnju (Eurojust) (05873/2017 [09] - C8-0056/2017 - 2016/2170(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Razrješnica za 2015.: Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) (05873/2017 [10] - C8-0057/2017 - 2016/2171(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL

- Razrješnica za 2015.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA) (05873/2017 [11] - C8-0058/2017 - 2016/2172(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

TRAN

- Razrješnica za 2015.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) (05873/2017 [12] - C8-0059/2017 - 2016/2173(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

TRAN

- Razrješnica za 2015.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) (05873/2017 [13] - C8-0060/2017 - 2016/2174(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Razrješnica za 2015.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) (05873/2017 [14] - C8-0061/2017 - 2016/2175(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Razrješnica za 2015.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) (05873/2017 [15] - C8-0062/2017 - 2016/2176(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2015.: Europska agencija za željeznice (ERA) (05873/2017 [16] - C8-0063/2017 - 2016/2177(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

TRAN

- Razrješnica za 2015.: Europska policijska akademija (CEPOL) (05873/2017 [17] - C8-0064/2017 - 2016/2178(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Razrješnica za 2015.: Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX) (05873/2017 [18] - C8-0065/2017 - 2016/2179(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, LIBE

- Razrješnica za 2015.: Agencija za europski GNSS (GSA) (05873/2017 [19] - C8-0066/2017 - 2016/2180(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2015.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA) (05873/2017 [20] - C8-0067/2017 - 2016/2181(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PECH

- Razrješnica za 2015.: Europska agencija za kemikalije (AEPC) (05873/2017 [21] - C8-0068/2017 - 2016/2182(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Razrješnica za 2015.: Agencija za opskrbu Euratoma (AA) (05873/2017 [22] - C8-0069/2017 - 2016/2183(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2015.: Europski policijski ured (EUROPOL) (05873/2017 [23] - C8-0070/2017 - 2016/2184(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Razrješnica za 2015.: Europski institut za jednakost spolova (EIGE) (05873/2017 [24] - C8-0071/2017 - 2016/2185(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

FEMM

- Razrješnica za 2015.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) (05873/2017 [25] - C8-0072/2017 - 2016/2186(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ECON

- Razrješnica za 2015.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (AEAPP) (05873/2017 [26] - C8-0073/2017 - 2016/2187(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL, ECON

- Razrješnica za 2015.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) (05873/2017 [27] - C8-0074/2017 - 2016/2188(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ECON

- Razrješnica za 2015.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) (05873/2017 [28] - C8-0075/2017 - 2016/2189(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2015.: Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) (05873/2017 [29] - C8-0076/2017 - 2016/2190(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, IMCO

- Razrješnica za 2015.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) (05873/2017 [30] - C8-0077/2017 - 2016/2191(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2015.: Europski potporni ured za azil (EASO) (05873/2017 [31] - C8-0078/2017 - 2016/2192(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Razrješnica za 2015.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) (05873/2017 [32] - C8-0079/2017 - 2016/2193(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - 8. ERF (05376/2017 - C8-0081/2017 - 2016/2202(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - 9. ERF (05377/2017 - C8-0082/2017 - 2016/2202(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - 10. ERF (05378/2017 - C8-0083/2017 - 2016/2202(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a - 11. ERF (05379/2017 - C8-0084/2017 - 2016/2202(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Razrješnica za 2015.: Međunarodna organizacija za energiju fuzije (ITER) (05875/2017 [01] - C8-0085/2017 - 2016/2194(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće - Sigurnost zračne plovidbe (SESAR) (05875/2017 [02] - C8-0086/2017 - 2016/2195(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, TRAN

- Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće - Aueronautika i okoliš (Clean Sky) (05875/2017 [03] - C8-0087/2017 - 2016/2196(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI, ITRE, TRAN

- Razrješnica za 2015.: Bioindustrija (BBI) (05875/2017 [04] - C8-0088/2017 - 2016/2197(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, REGI

- Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće Inicijativa za inovativne lijekove 2 (IMI) (05875/2017 [05] - C8-0089/2017 - 2016/2198(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI, ITRE

- Razrješnica za 2015.: Zajedničko poduzeće za gorive ćelije i vodik (FCH) (05875/2017 [06] - C8-0090/2017 - 2016/2199(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Razrješnica za 2015.: Elektroničke komponente i sustavi za vodeći položaj Europe (Zajedničko poduzeće ECSEL) (05875/2017 [07] - C8-0091/2017 - 2016/2201(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

2) zastupnika, prijedlozi rezolucije (članak 133. Poslovnika)

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o depresiji (B8-0119/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o zadržavanju starijih radnika na radnom mjestu i o prenošenju znanja (B8-0127/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Bernard Monot Mylène Troszczynski. Prijedlog rezolucije o ugroženosti europskih institucija zbog radikalnog islama (B8-0128/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Steeve Briois. Prijedlog rezolucije o blokiranju pristupanja Hrvatske schengenskom području (B8-0129/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Prijedlog rezolucije o trgovini tehnologijama za nadzor (B8-0130/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Antanas Guoga, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella Ramon Tremosa i Balcells. Prijedlog rezolucije o podršci očuvanju kulturne baštine etničkih manjina u Europi (B8-0131/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

CULT

- Mireille D'Ornano Sophie Montel. Prijedlog rezolucije o zaštiti geparda (B8-0132/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o promicanju studije za temeljito ispitivanje prijetnji biološkoj raznolikosti koje prouzročuje Europska unija i koje su zabilježene u njoj samoj (B8-0134/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

INTA

- Nuno Melo. Prijedlog rezolucije o konzumaciji kanabisa (B8-0135/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

LIBE

- Lorenzo Fontana. Prijedlog rezolucije o informiranju u vezi s novim vrstama droga (B8-0136/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

LIBE

- Mireille D'Ornano Sophie Montel. Prijedlog rezolucije o uvođenju videonadzora u europskim klaonicama (B8-0137/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Martina Anderson, Pascal Arimont, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Beatriz Becerra Basterrechea, Michał Boni, Lynn Boylan, Udo Bullmann, Nicola Caputo, Nessa Childers, Lefteris Christoforou, Anna Maria Corazza Bildt, Seb Dance, Mady Delvaux, Stefan Eck, Ismail Ertug, Jonás Fernández, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy, Tania González Peñas, Antanas Guoga, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Liisa Jaakonsaari, Josu Juaristi Abaunz, Benedek Jávor, Sajjad Karim, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Dietmar Köster, Jo Leinen, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, Bronis Ropė, Alfred Sant, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Molly Scott Cato, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, Catherine Stihler, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Hilde Vautmans, Julie Ward, Tiemo Wölken, Sophia in 't Veld, Matthijs van Miltenburg Ivan Štefanec. Prijedlog rezolucije o borbi protiv diskriminacije na temelju rase, vjere i nacionalnosti (B8-0138/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti