Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2017 m. kovo 2 d. - Briuselis

9. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija (05876/2017 [01] - C8-0037/2017 - 2016/2151(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – vykdomosios įstaigos (05874/2017 - C8-0038/2017 - 2016/2151(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentass (05876/2017 [02] - C8-0039/2017 - 2016/2152(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Taryba ir Europos Vadovų Taryba (05876/2017 [03] - C8-0040/2017 - 2016/2153(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Teisingumo Teismas (05876/2017 [04] - C8-0041/2017 - 2016/2154(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Audito Rūmai (05876/2017 [05] - C8-0042/2017 - 2016/2155(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (05876/2017 [06] - C8-0043/2017 - 2016/2156(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Regionų komitetas (05876/2017 [07] - C8-0044/2017 - 2016/2157(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos ombudsmenas (05876/2017 [08] - C8-0045/2017 - 2016/2158(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (05876/2017 [09] - C8-0046/2017 - 2016/2159(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

JURI, LIBE

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų tarnyba (05876/2017 [10] - C8-0047/2017 - 2016/2160(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) (05873/2017 [01] - C8-0048/2017 - 2016/2161(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL, ITRE

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) (05873/2017 [02] - C8-0049/2017 - 2016/2162(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) (05873/2017 [03] - C8-0050/2017 - 2016/2163(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (OEDT) (05873/2017 [04] - C8-0051/2017 - 2016/2164(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI, LIBE

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EAA) (05873/2017 [05] - C8-0052/2017 - 2016/2166(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) (05873/2017 [06] - C8-0053/2017 - 2016/2167(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT) (05873/2017 [07] - C8-0054/2017 - 2016/2168(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

CULT

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA) (05873/2017 [08] - C8-0055/2017 - 2016/2169(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas) (05873/2017 [09] - C8-0056/2017 - 2016/2170(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF) (05873/2017 [10] - C8-0057/2017 - 2016/2171(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) (05873/2017 [11] - C8-0058/2017 - 2016/2172(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

TRAN

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) (05873/2017 [12] - C8-0059/2017 - 2016/2173(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

TRAN

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) (05873/2017 [13] - C8-0060/2017 - 2016/2174(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) (05873/2017 [14] - C8-0061/2017 - 2016/2175(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) (05873/2017 [15] - C8-0062/2017 - 2016/2176(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos geležinkelio agentūra (ERA) (05873/2017 [16] - C8-0063/2017 - 2016/2177(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

TRAN

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos koledžas (CEPOL) (05873/2017 [17] - C8-0064/2017 - 2016/2178(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX) (05873/2017 [18] - C8-0065/2017 - 2016/2179(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

AFET, LIBE

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (GSA) (05873/2017 [19] - C8-0066/2017 - 2016/2180(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA) (05873/2017 [20] - C8-0067/2017 - 2016/2181(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

PECH

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) (05873/2017 [21] - C8-0068/2017 - 2016/2182(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra (05873/2017 [22] - C8-0069/2017 - 2016/2183(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos biuras (Europolas) (05873/2017 [23] - C8-0070/2017 - 2016/2184(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) (05873/2017 [24] - C8-0071/2017 - 2016/2185(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

FEMM

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBI) (05873/2017 [25] - C8-0072/2017 - 2016/2186(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ECON

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) (05873/2017 [26] - C8-0073/2017 - 2016/2187(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

EMPL, ECON

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) (05873/2017 [27] - C8-0074/2017 - 2016/2188(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ECON

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) (05873/2017 [28] - C8-0075/2017 - 2016/2189(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras (EERRI biuras) (05873/2017 [29] - C8-0076/2017 - 2016/2190(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE, IMCO

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) (05873/2017 [30] - C8-0077/2017 - 2016/2191(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) (05873/2017 [31] - C8-0078/2017 - 2016/2192(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra („eu-LISA“) (05873/2017 [32] - C8-0079/2017 - 2016/2193(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

LIBE

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 8-asis Europos plėtros fondas (05376/2017 - C8-0081/2017 - 2016/2202(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

DEVE, BUDG

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 9-asis Europos plėtros fondas (05377/2017 - C8-0082/2017 - 2016/2202(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

DEVE, BUDG

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 10-asis Europos plėtros fondas (05378/2017 - C8-0083/2017 - 2016/2202(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

DEVE, BUDG

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 11-asis Europos plėtros fondas (05379/2017 - C8-0084/2017 - 2016/2202(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

DEVE, BUDG

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Tarptautinė ITER branduolio sintezės energijos organizacija (ITER) (05875/2017 [01] - C8-0085/2017 - 2016/2194(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Bendroji įmonė SESAR. Saugi oro navigacija (05875/2017 [02] - C8-0086/2017 - 2016/2195(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE, TRAN

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Bendroji įmonė „Švarus dangus“. Aviacija ir aplinka (05875/2017 [03] - C8-0087/2017 - 2016/2196(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI, ITRE, TRAN

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: biologinės pramonės sektoriai (05875/2017 [04] - C8-0088/2017 - 2016/2197(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE, REGI

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė (NVI) (05875/2017 [05] - C8-0089/2017 - 2016/2198(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ENVI, ITRE

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Kuro elementų ir vandenilio (KEV) bendroji įmonė (05875/2017 [06] - C8-0090/2017 - 2016/2199(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

- 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės (bendroji įmonė ECSEL) (05875/2017 [07] - C8-0091/2017 - 2016/2201(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

Nuomonė :

ITRE

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl depresijos (B8-0119/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vyresnio amžiaus darbuotojų profesinės veiklos tęsimo ir žinių perdavimo (B8-0127/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Bernard Monot ir Mylène Troszczynski. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kompromiso, kurį ES institucijos daro radikaliajam islamui (B8-0128/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Steeve Briois. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl trukdymo Kroatijai prisijungti prie Šengeno erdvės (B8-0129/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prekybos stebėjimo technologijomis (B8-0130/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Antanas Guoga, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella ir Ramon Tremosa i Balcells. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos etninių mažumų paveldo išsaugojimui Europoje (B8-0131/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

CULT

- Mireille D'Ornano ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl gepardų apsaugos (B8-0132/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl išsamaus Europos Sąjungos keliamo ir jos pačios viduje užregistruoto pavojaus biologinei įvairovei tyrimo atlikimo (B8-0134/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Nuomonė :

INTA

- Nuno Melo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kanapių vartojimo (B8-0135/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Nuomonė :

LIBE

- Lorenzo Fontana. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl informavimo apie naujus narkotikus priemonės (B8-0136/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Nuomonė :

LIBE

- Mireille D'Ornano ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl stebėjimo vaizdo kameromis taikymo Europos skerdyklose (B8-0137/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Martina Anderson, Pascal Arimont, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Beatriz Becerra Basterrechea, Michał Boni, Lynn Boylan, Udo Bullmann, Nicola Caputo, Nessa Childers, Lefteris Christoforou, Anna Maria Corazza Bildt, Seb Dance, Mady Delvaux, Stefan Eck, Ismail Ertug, Jonás Fernández, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy, Tania González Peñas, Antanas Guoga, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Liisa Jaakonsaari, Josu Juaristi Abaunz, Benedek Jávor, Sajjad Karim, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Dietmar Köster, Jo Leinen, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, Bronis Ropė, Alfred Sant, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Molly Scott Cato, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, Catherine Stihler, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Hilde Vautmans, Julie Ward, Tiemo Wölken, Sophia in 't Veld, Matthijs van Miltenburg ir Ivan Štefanec. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su rasine, religine ir tautine diskriminacija (B8-0138/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

AFET

Teisinė informacija - Privatumo politika