Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2017. gada 2. marts - Brisele

9. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija (05876/2017 [01] - C8-0037/2017 - 2016/2151(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — izpildaģentūras (05874/2017 - C8-0038/2017 - 2016/2151(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments (05876/2017 [02] - C8-0039/2017 - 2016/2152(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome un Eiropadome (05876/2017 [03] - C8-0040/2017 - 2016/2153(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa (05876/2017 [04] - C8-0041/2017 - 2016/2154(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta (05876/2017 [05] - C8-0042/2017 - 2016/2155(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (05876/2017 [06] - C8-0043/2017 - 2016/2156(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja (05876/2017 [07] - C8-0044/2017 - 2016/2157(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds (05876/2017 [08] - C8-0045/2017 - 2016/2158(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (05876/2017 [09] - C8-0046/2017 - 2016/2159(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

JURI, LIBE

- ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests (05876/2017 [10] - C8-0047/2017 - 2016/2160(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) (05873/2017 [01] - C8-0048/2017 - 2016/2161(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL, ITRE

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) (05873/2017 [02] - C8-0049/2017 - 2016/2162(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) (05873/2017 [03] - C8-0050/2017 - 2016/2163(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) (05873/2017 [04] - C8-0051/2017 – 2016/2164(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI, LIBE

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (EVA) (05873/2017 [05] - C8-0052/2017 - 2016/2166(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) (05873/2017 [06] - C8-0053/2017 - 2016/2167(DEC)),

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT) (05873/2017 [07] - C8-0054/2017 - 2016/2168(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

CULT

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) (05873/2017 [08] - C8-0055/2017 - 2016/2169(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tiesu sadarbības vienība (Eurojust) (05873/2017 [09] - C8-0056/2017 - 2016/2170(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (ETF) (05873/2017 [10] - C8-0057/2017 - 2016/2171(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA) (05873/2017 [11] - C8-0058/2017 - 2016/2172(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

TRAN

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) (05873/2017 [12] - C8-0059/2017 - 2016/2173(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

TRAN

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) (05873/2017 [13] - C8-0060/2017 - 2016/2174(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) (05873/2017 [14] - C8-0061/2017 - 2016/2175(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) (05873/2017 [15] - C8-0062/2017 - 2016/2176(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzelzceļa aģentūra (ERA) (05873/2017 [16] - C8-0063/2017 - 2016/2177(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

TRAN

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL) (05873/2017 [17] - C8-0064/2017 - 2016/2178(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex) (05873/2017 [18] - C8-0065/2017 - 2016/2179(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AFET, LIBE

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (GSA) (05873/2017 [19] - C8-0066/2017 - 2016/2180(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA) (05873/2017 [20] - C8-0067/2017 - 2016/2181(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PECH

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) (05873/2017 [21] - C8-0068/2017 - 2016/2182(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra (05873/2017 [22] - C8-0069/2017 - 2016/2183(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas birojs (Eiropols) (05873/2017 [23] - C8-0070/2017 - 2016/2184(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) (05873/2017 [24] - C8-0071/2017 - 2016/2185(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

FEMM

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde (EBI) (05873/2017 [25] - C8-0072/2017 - 2016/2186(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ECON

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) (05873/2017 [26] - C8-0073/2017 - 2016/2187(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

EMPL, ECON

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) (05873/2017 [27] - C8-0074/2017 - 2016/2188(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ECON

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) (05873/2017 [28] - C8-0075/2017 - 2016/2189(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) birojs (05873/2017 [29] - C8-0076/2017 - 2016/2190(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE, IMCO

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) (05873/2017 [30] - C8-0077/2017 - 2016/2191(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) (05873/2017 [31] - C8-0078/2017 - 2016/2192(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) (05873/2017 [32] - C8-0079/2017 - 2016/2193(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

LIBE

- ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 8. EAF (05376/2017 - C8-0081/2017 - 2016/2202(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

DEVE, BUDG

- ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 9. EAF (05377/2017 - C8-0082/2017 - 2016/2202(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

DEVE, BUDG

- ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 10. EAF (05378/2017 - C8-0083/2017 - 2016/2202(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

DEVE, BUDG

- ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 11. EAF (05379/2017 - C8-0084/2017 - 2016/2202(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

DEVE, BUDG

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Starptautiskā kodolsintēzes enerģijas organizācija (ITER) (05875/2017 [01] - C8-0085/2017 - 2016/2194(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — gaisa satiksmes drošība (SESAR kopuzņēmums) (05875/2017 [02] - C8-0086/2017 - 2016/2195(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE, TRAN

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — aeronautika un vide (kopuzņēmums "Clean Sky") (05875/2017 [03] - C8-0087/2017 - 2016/2196(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI, ITRE, TRAN

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — biorūpniecības kopuzņēmums (BBI) (05875/2017 [04] - C8-0088/2017 - 2016/2197(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE, REGI

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Novatorisku medikamentu ierosmes 2. kopuzņēmums (IMI) (05875/2017 [05] - C8-0089/2017 - 2016/2198(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI, ITRE

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis” (FCH) (05875/2017 [06] - C8-0090/2017 - 2016/2199(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

- 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums “Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas nostiprināšanai” (ECSEL) (05875/2017 [07] - C8-0091/2017 - 2016/2201(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ITRE

2. Deputātu iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par depresiju (B8-0119/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par gados vecāku darba ņēmēju nodarbinātības saglabāšanu un zinātības nodošanu (B8-0127/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Bernard Monot un Mylène Troszczynski. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas iestāžu kompromisu ar radikālo islāmu (B8-0128/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Steeve Briois. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Horvātijas pievienošanās Šengenas zonai bloķēšanu (B8-0129/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Isabella Adinolfi. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par novērošanas tehnoloģiju tirdzniecību (B8-0130/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Antanas Guoga, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella un Ramon Tremosa i Balcells. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbalstu etnisko minoritāšu mantojuma saglabāšanai Eiropā (B8-0131/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

CULT

- Mireille D'Ornano un Sophie Montel. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par gepardu aizsardzību (B8-0132/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tāda pētījuma sekmēšanu, ar kuru padziļināti pēta bioloģiskās daudzveidības apdraudējumu, ko rada Eiropas Savienība un kas tajā tiek novērots (B8-0134/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

INTA

- Nuno Melo. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par marihuānas lietošanu (B8-0135/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

LIBE

- Lorenzo Fontana. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par informēšanas pasākumu par jaunām narkotiskajām vielām (B8-0136/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

LIBE

- Mireille D'Ornano un Sophie Montel. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par videonovērošanas ieviešanu Eiropas kautuvēs (B8-0137/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Martina Anderson, Pascal Arimont, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Beatriz Becerra Basterrechea, Michał Boni, Lynn Boylan, Udo Bullmann, Nicola Caputo, Nessa Childers, Lefteris Christoforou, Anna Maria Corazza Bildt, Seb Dance, Mady Delvaux, Stefan Eck, Ismail Ertug, Jonás Fernández, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy, Tania González Peñas, Antanas Guoga, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Liisa Jaakonsaari, Josu Juaristi Abaunz, Benedek Jávor, Sajjad Karim, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Dietmar Köster, Jo Leinen, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, Bronis Ropė, Alfred Sant, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Molly Scott Cato, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, Catherine Stihler, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Hilde Vautmans, Julie Ward, Tiemo Wölken, Sophia in 't Veld, Matthijs van Miltenburg un Ivan Štefanec. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret diskrimināciju rases, reliģijas un valstspiederības dēļ (B8-0138/2017).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

Juridisks paziņojums - Privātuma politika