Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 2 maart 2017 - Brussel

9. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Kwijting 2015: Algemene begroting van de EU - Europese Commissie (05876/2017 [01] - C8-0037/2017 - 2016/2151(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwijting 2015 : Algemene begroting van de EU - Uitvoerende agentschappen (05874/2017 - C8-0038/2017 - 2016/2151(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwijting 2015: Algemene begroting van de EU – Europees Parlement (05876/2017 [02] - C8-0039/2017 - 2016/2152(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwijting 2015: Algemene begroting van de EU – Raad en Europese Raad (05876/2017 [03] - C8-0040/2017 - 2016/2153(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwijting 2015: Algemene begroting van de EU – Hof van Justitie (05876/2017 [04] - C8-0041/2017 - 2016/2154(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwijting 2015: Algemene begroting van de EU – Rekenkamer (05876/2017 [05] - C8-0042/2017 - 2016/2155(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwijting 2015: Algemene begroting van de EU – Europees Economisch en Sociaal Comité (05876/2017 [06] - C8-0043/2017 - 2016/2156(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwijting 2015: Algemene begroting van de EU – Comité van de Regio's (05876/2017 [07] - C8-0044/2017 - 2016/2157(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwijting 2015: Algemene begroting van de EU – Europese Ombudsman (05876/2017 [08] - C8-0045/2017 - 2016/2158(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwijting 2015: Algemene begroting van de EU – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (05876/2017 [09] - C8-0046/2017 - 2016/2159(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

JURI, LIBE

- Kwijting 2015: Algemene begroting van de EU – Europese Dienst voor extern optreden (05876/2017 [10] - C8-0047/2017 - 2016/2160(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Kwijting 2015: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) (05873/2017 [01] - C8-0048/2017 - 2016/2161(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

EMPL, ITRE

- Kwijting 2015: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) (05873/2017 [02] - C8-0049/2017 - 2016/2162(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

EMPL

- Kwijting 2015: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) (05873/2017 [03] - C8-0050/2017 - 2016/2163(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

LIBE

- Kwijting 2015: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) (05873/2017 [04] - C8-0051/2017 - 2016/2164(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ENVI, LIBE

- Kwijting 2015: Europees Milieuagentschap (EMA) (05873/2017 [05] - C8-0052/2017 - 2016/2166(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ENVI

- Kwijting 2015: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) (05873/2017 [06] - C8-0053/2017 - 2016/2167(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

EMPL

- Kwijting 2015: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT) (05873/2017 [07] - C8-0054/2017 - 2016/2168(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

CULT

- Kwijting 2015: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA/EEA) (05873/2017 [08] - C8-0055/2017 - 2016/2169(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ENVI

- Kwijting 2015: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust) (05873/2017 [09] - C8-0056/2017 - 2016/2170(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

LIBE

- Kwijting 2015: Europese Stichting voor opleiding (ETF) (05873/2017 [10] - C8-0057/2017 - 2016/2171(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

EMPL

- Kwijting 2015: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) (05873/2017 [11] - C8-0058/2017 - 2016/2172(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

TRAN

- Kwijting 2015: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) (05873/2017 [12] - C8-0059/2017 - 2016/2173(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

TRAN

- Kwijting 2015: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) (05873/2017 [13] - C8-0060/2017 - 2016/2174(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ENVI

- Kwijting 2015: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) (05873/2017 [14] - C8-0061/2017 - 2016/2175(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ENVI

- Kwijting 2015: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) (05873/2017 [15] - C8-0062/2017 - 2016/2176(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2015: Europees Spoorwegbureau (ERA) (05873/2017 [16] - C8-0063/2017 - 2016/2177(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

TRAN

- Kwijting 2015: Europese Politieacademie (Cepol) (05873/2017 [17] - C8-0064/2017 - 2016/2178(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

LIBE

- Kwijting 2015: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) (05873/2017 [18] - C8-0065/2017 - 2016/2179(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

AFET, LIBE

- Kwijting 2015: Europees GNSS-Agentschap (GSA) (05873/2017 [19] - C8-0066/2017 - 2016/2180(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2015: Europees Bureau voor visserijcontrole (EBVC) (05873/2017 [20] - C8-0067/2017 - 2016/2181(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PECH

- Kwijting 2015: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (05873/2017 [21] - C8-0068/2017 - 2016/2182(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ENVI

- Kwijting 2015: Voorzieningsagentschap van Euratom (AA) (05873/2017 [22] - C8-0069/2017 - 2016/2183(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2015: Europese Politiedienst (Europol) (05873/2017 [23] - C8-0070/2017 - 2016/2184(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

LIBE

- Kwijting 2015: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) (05873/2017 [24] - C8-0071/2017 - 2016/2185(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

FEMM

- Kwijting 2015: Europese Bankautoriteit (EBA) (05873/2017 [25] - C8-0072/2017 - 2016/2186(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ECON

- Kwijting 2015: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) (05873/2017 [26] - C8-0073/2017 - 2016/2187(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

EMPL, ECON

- Kwijting 2015: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) (05873/2017 [27] - C8-0074/2017 - 2016/2188(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ECON

- Kwijting 2015: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) (05873/2017 [28] - C8-0075/2017 - 2016/2189(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2015: Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) (05873/2017 [29] - C8-0076/2017 - 2016/2190(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE, IMCO

- Kwijting 2015: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) (05873/2017 [30] - C8-0077/2017 - 2016/2191(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2015: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (05873/2017 [31] - C8-0078/2017 - 2016/2192(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

LIBE

- Kwijting 2015: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) (05873/2017 [32] - C8-0079/2017 - 2016/2193(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

LIBE

- Kwijting 2015 : Algemene begroting van de EU - 8e EOF (05376/2017 - C8-0081/2017 - 2016/2202(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

DEVE, BUDG

- Kwijting 2015: Algemene begroting van de EU - 9e EOF (05377/2017 - C8-0082/2017 - 2016/2202(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

DEVE, BUDG

- Kwijting 2015: Algemene begroting van de EU - 10e EOF (05378/2017 - C8-0083/2017 - 2016/2202(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

DEVE, BUDG

- Kwijting 2015: Algemene begroting van de EU - 11e EOF (05379/2017 - C8-0084/2017 - 2016/2202(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

DEVE, BUDG

- Kwijting 2015: Internationale Organisatie voor fusie-energie (ITER) (05875/2017 [01] - C8-0085/2017 - 2016/2194(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming - Luchtverkeersbeveiligingssysteem (Sesar) (05875/2017 [02] - C8-0086/2017 - 2016/2195(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE, TRAN

- Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky – luchtvaart en milieu (05875/2017 [03] - C8-0087/2017 - 2016/2196(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ENVI, ITRE, TRAN

- Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming - biogebaseerde industrieën (BBI) (05875/2017 [04] - C8-0088/2017 - 2016/2197(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE, REGI

- Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 (IMI) (05875/2017 [05] - C8-0089/2017 - 2016/2198(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ENVI, ITRE

- Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof (FCH) (05875/2017 [06] - C8-0090/2017 - 2016/2199(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

- Kwijting 2015: Elektronische componenten en systemen voor Europees leiderschap (Ecsel) (05875/2017 [07] - C8-0091/2017 - 2016/2201(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

ITRE

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over depressie (B8-0119/2017)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over het aan het werk houden van oudere werknemers en de overdracht van knowhow (B8-0127/2017)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Bernard Monot en Mylène Troszczynski. Ontwerpresolutie over verregaande toegeeflijkheid van de Europese instellingen ten opzichte van de radicale islam (B8-0128/2017)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Steeve Briois. Ontwerpresolutie over het tegenhouden van de toetreding van Kroatië tot het Schengengebied (B8-0129/2017)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Ontwerpresolutie over de handel in bewakingstechnologie (B8-0130/2017)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Antanas Guoga, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella en Ramon Tremosa i Balcells. Ontwerpresolutie over steun voor het behoud van het erfgoed van etnische minderheden in Europa (B8-0131/2017)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

CULT

- Mireille D'Ornano en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over de bescherming van de jachtluipaard (B8-0132/2017)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het bevorderen van een diepgaand onderzoek naar de bedreigingen voor de biodiversiteit door en in de Europese Unie (B8-0134/2017)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

INTA

- Nuno Melo. Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over cannabisgebruik (B8-0135/2017)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

LIBE

- Lorenzo Fontana. Ontwerpresolutie over voorlichting over nieuwe drugs (B8-0136/2017)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

LIBE

- Mireille D'Ornano en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over de invoering van videocontrole in Europese slachthuizen (B8-0137/2017)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Martina Anderson, Pascal Arimont, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Beatriz Becerra Basterrechea, Michał Boni, Lynn Boylan, Udo Bullmann, Nicola Caputo, Nessa Childers, Lefteris Christoforou, Anna Maria Corazza Bildt, Seb Dance, Mady Delvaux, Stefan Eck, Ismail Ertug, Jonás Fernández, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy, Tania González Peñas, Antanas Guoga, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Liisa Jaakonsaari, Josu Juaristi Abaunz, Benedek Jávor, Sajjad Karim, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Dietmar Köster, Jo Leinen, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, Bronis Ropė, Alfred Sant, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Molly Scott Cato, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, Catherine Stihler, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Hilde Vautmans, Julie Ward, Tiemo Wölken, Sophia in 't Veld, Matthijs van Miltenburg en Ivan Štefanec. Ontwerpresolutie over de bestrijding van discriminatie op grond van ras, godsdienst of nationaliteit (B8-0138/2017)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

Juridische mededeling - Privacybeleid